Minirunder
Flest mulig - lengst mulig
Påmelding/oppsett miniturneringer 22/23
Minirunde 25. september 2022 Søreide Idrettshall
Minirunde 29. oktober 2022 Søreide Idrettshall
Minirunde 19. november 2022 Sædalen Idrettshall
Minirunde 10. desember 2022 Flaktveithallen
Minirunde 22. januar 2023 Kalandshallen
Minirunde 19. februar 2023 Bøneshallen
Minirunde 25. mars 2023 Søreide Idrettshall
Aldersinndeling
Betaling
Premiering
Arrangørinstruks
Barneidrettsbestemmelser
Foreldrevett
Retningslinjer for innebandy for barn

Siste nytt