Minirunder
Flest mulig - lengst mulig
Påmelding/oppsett miniturneringer 23/24
Minirunde 24. september 2023 Søreide Idrettshall
Minirunde 22. oktober 2023 Bøneshallen
Minirunde 25. november 2023 Kalandshallen
Minirunde 9. desember 2023 Flaktveithallen
Minirunde 13. januar 2024 Sædalen Idrettshall
Minirunde 28. januar 2024 Bøneshallen
Minirunde 17. februar 2024 Søreide Idrettshall
Minirunde 16. mars 2024 Kalandshallen
Aldersinndeling
Betaling
Premiering
Arrangørinstruks
Barneidrettsbestemmelser
Foreldrevett
Retningslinjer for innebandy for barn

Siste nytt