Minirunder
Flest mulig - lengst mulig
Påmelding/oppsett miniturneringer 21/22
Minirunde 3. oktober 2021 Søreide Idrettshall
Minirunde 31. oktober 2021 Bøneshallen
Minirunde 20. november 2021 Sædalen Idrettshall
Minirunde 4. desember 2021 Flaktveithallen (AVLYST GRUNNET KORONA)
Minirunde 15. januar 2022 Kalandshallen (AVLYST/UTSATT GRUNNET KORONA)
Minirunde 20. februar 2022 Bøneshallen
Minirunde 26. mars 2022 Søreide Idrettshall
Aldersinndeling
Betaling
Premiering
Arrangørinstruks
Barneidrettsbestemmelser
Foreldrevett
Retningslinjer for innebandy for barn

Siste nytt