Påmelding

Informasjon om påmeldinger legges ut på Venneliga-siden.
Er det spesielle ønsker i påmeldingene fylles påmeldingene ut i linken over, men i tillegg sendes e-post med ønsker til sorvestbandy@gmail.com
Vi gjør oppmerksom på at ikke alle ønsker kan følges.

Betaling

Det koster 750 kroner pr lag å delta, men betales det kontant på turneringen eller forhåndbetales til konto, reduseres avgiften til kroner 500. Lag som ikke tar med seg kontanter faktureres av Hordaland Bandykrets etter minirunden. Av disse 500 kronene går 200 kroner til Hordaland Bandykrets og 300 kr til arrangørklubb. Hordaland Bandykrets fakturerer klubbene for dette etter hver Venneligarunde. Avmeldingsavgiften er satt til kr 500.

Klasseinndeling

Det kan meldes på lag i følgende klasser:

 • Herrer senior
 • Damer senior

Arrangørinstruks

Honorarer:

Påmeldingsavgiften deles mellom arrangørklubb (kr 300) og krets (kr 200). Beløpet betales i sin helhet til arrangørklubben og Hordaland Bandykrets fakturerer arrangørklubben i etterkant.Hva gjør Hordaland Bandykrets:

 • booker halltid
 • sender ut informasjon om påmeldinger
 • tar i mot påmeldinger
 • lager kampoppsett

Hva gjør arrangørklubben:

 • Skriver ut kampoppsett, slik at klubbene kan få dette i hallen.
 • Rigging, rydding og gjennomføring av selve arrangementet.
 • Organiserer slik at de har mulighet til å arrangere spill på 3 baner 10×20 m med 2 stk store eller små mål pr bane.
 • Arrangørklubb må ha vester til utlån. Det er også ønskelig at klubben har køller og keeperutstyr til utlån, men hvis klubben ikke har må det tas kontakt med regionens utviklingskonsulent for lån.
 • Klubben skal ha kiosk.
 • Arrangørklubben må ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig for alle lag.
 • Innsamling av turneringsavgift: Påmeldingsavgiften er satt til kr 750. Ved kontant betaling reduseres den til kr 500. Husk å ta med kvitteringsblokk slik at deltagende lag kan få kvittering. Hvis klubben ønsker påmeldingsavgiften på konto, må dette meldes til regionen, slik at informasjonen når ut til klubbene
 • Arrangørklubben må stille med dommere til kampene. Her er det ønskelig at klubben aktivt bruker turneringen som en rekrutteringsarena for å rekruttere flere dommere. Husk å ha ekstra fløyter tilgjengelig.
 • Det er ønskelig at arrangørklubben gir en tilbakemelding på hvordan arrangementet gikk. Hva var bra og hva kan gjøres bedre.

Spilleregler

Banen:
Vi spiller på baner som er 20×10 meter med små mål. Målbur skal ha en størrelse på 90×60 cm. Målgården har en bredde på 150×50 cm ut fra målburet. Hvis det allerede er oppmerket målgård i forbindelse med minirunde, kan denne brukes.

Innbyttersoner:
Innbyttene skjer på egen banehalvdel og på samme plass som den du bytter med går av.

Spill:
Det benyttes 3 spillere på banen om gangen. Det kan foretas ubegrenset antall innbytter og det kan byttes underveis i spillet uten av dommeren varsles. Spillere kan ikke delta på 2 forskjellige lag i samme turnering.

Utvisninger:
Det benyttes to former for utvisning. 2 minutt og rødt kort. Dersom en spiller blir tildelt rødt kort må laget spille 5 minutter med en spiller mindre på banen. Ved rødt kort tar dommeren avgjørelse etter kamp, om det kun gjelder ut kampen, eller resten av turneringen. Utvist spiller må forlate banen i løpet av 5 sekunder. Pga av løpende tid er denne regelen til for å hindre sabotasje mot spillet. Dersom ikke utvist spiller går av banen innen den oppsatte tiden, vil laget straffes med ytterligere en utvisning. (Dommeren velger da en av de andre spillerne på spilleflaten)Dersom ikke begge/den ene spilleren forlater banen innen oppsatt tid – taper laget kampen. Det er viktig å presisere at denne regelen benyttes for at et lag ikke skal kunne sabotere spillet med å drøye tiden til han går på benken.
Relgene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse for grisespill!

Duell:
Spillet starter med duell på midten.

Avslag:
Ved mål starter det laget som slapp inn mål med ballen på midten av banen, ballen må spilles til medspiller, på egen banehalvdel.

Følgende gir frislag

 • hvis en spiller tar køllen mellom motstanders bein
 • når en spiller dytter en motstander
 • hvis en spiller rygger inn i en motspiller
 • man får sparke ballen eg gang til sin egen kølle. Dersom man sparker ballen to ganger til seg selv, blir det frislag i mot.
 • slå ballen over knehøyde
 • hvis en spiller hopper og stopper ballen
 • dersom en angripende spiller tråkker eller dytter inn motspiller i målgården
 • ved frislag skal motstander være 3 meter unna ballen med kroppen og køllen

Følgende gir utvisning

 • når en spiller uten sjanse for å ta ballen slår, løfter eller sparker motstanders kølle
 • dersom en spiller gjør seg skyldig i farlig spill med f.eks. for høy bak- eller fremsving som hindrer eller er farefull for motstanderen
 • kraftig dytt mot mål eller vant
 • når en spiller holder fast en motspiller eller motspillers kølle
 • hvis man hindrer en motspiller som ikke har ballen
 • hvis en på banen aktivit deltar i spillet uten kølle
 • når en spiller står nærmere enn 3 meter fra ballen på frislag
 • gjentatte forseelser. Dommerne kan dømme utvisning på spiller som gjenntatte ganger gjør samme forseelse

Følgende gir straffe

 • hvis motstander dekker eller hindrer skudd når han/hun står i målgården
 • hvis en spiller med uregelmessigheter blir hindret i å sette ballen i åpent mål
 • straffen tas fra egen målgård (streken lengst borte fra målet) på åpent mål. Ballen må skytes, ikke føres

Øvrig informasjon

 • For å være med på aktivitet arrangert av Hordaland Bandykrets, forutsettes det medlemsskap i Norges Bandyforbund. Alle som ikke har aktivt medlemsskap i NBF fra før blir innmeldt i Bergen og Omegn IBK, slik at kravet om medlemskap blir oppfylt.
 • maks en lisensiert seriespillende innebandyspiller pr lag.
 • For dem som ikke er medlem i en klubb under NBFs paraply, må til sekretariatet oppgi navn, fødselsdato, slik at vedkommende kan få registrert sine pålagte medlemsopplysninger
 • turneringens vinner får gratis påmelding til neste runde
 • sesongvinner får vandrepokal fra kretsen