30. september 2018 Vitalitetssenteret
20. oktober 2018 Bøneshallen
1. desember 2018 Ny-Krohnborghallen
26. januar 2019 Søreide Idrettshall
23. mars 2019 Flaktveithallen