Forbundets smitteverntiltak

Norges Bandyforbunds retningslinjer for gjennomføring av aktivitet og arrangement under koronapandemien er oppdatert.

Etter regjeringens pressekonferanse 12. februar ble de resterende smitteverntiltakene som gjaldt for idretten fjernet. Nå kan barn, unge og voksne drive med idrettsaktivitet uten begrensninger.

Det er fortsatt en generell anbefaling om å holde seg hjemme hvis man er syk enten det er korona eller annen sykdom.

Norges Bandyforbund vil fortsatt opprettholde smittevernsprotokoller for sin toppidrett, da disse kan bidra med å holde smitte ute fra lagene for å øke sjansene for at resterende del av sesongen kan gjennomføres.

Protokoller for Toppidrett

Myndighetene har definert Norges Bandyforbunds toppidrett pr. nå som følger:
Alle landslag, Eliteseriene for kvinner og menn i innebandy, Eliteserien for menn i bandy og Dameserien i bandy.

Smittevernprotokoller for toppidrett skal fortsatt følges for å hindre smitte i lagene, slik at gjennomføring av kamper kan opprettholdes som normalt.

Trening i toppidretten kan gjennomføres som normalt.

Kamper i toppidretten kan gjennomføres som normalt. Vi ber lagene fortsatt om å etterleve oppdaterte protokoller for kamp og trening.

Smittevernsprotokoller:

Trening for toppidrett – Bandy, innebandy og landslag under NBF
Kamparrangement for toppidrett – Bandy og innebandy
ANDRE VEDTAK GJORT AV FORBUNDSSTYRET (opphevet 15/2-22)

Adgangskort (opphevet 15/2-22)

Deltakelse i cuper/kamper i utlandet (opphevet 15/2-22)

Landslagsaktivitet (opphevet 15/2-22)

Idrettsspesifikke restriksjoner

Kamper i innebandy:
Lagene skal IKKE bytte innbytterbenker og side mellom periodene.

Lokale strengere tiltak

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen.
Den enkelte klubb må holde seg oppdatert om hvilke regler som, til enhver tid, gjelder i egen kommune.
Se nettsiden til kommunen for informasjon om lokale tiltak.
Alle klubber må forholde seg til sin bandyregion, som administrerende myndighet, når det gjelder all organisering av eventuell kampaktivitet der dette er tillatt.

Forsterkede regionale smitteverntiltak

I noen kommuner kan det ved forskrift være vedtatt ekstra restriksjoner og krav. Les evt. mer her.

Denne artikkelen vil bli oppdatert forløpende med eventuelle nye restriksjoner.
Sist oppdatert 15/2-2022.