Søknad om cup/turnering skal gjøres elektronisk. 

Søknaden skal fylles ut og sendes inn av klubbens leder eller den som har fullmakt. 

Søknadsfrist 15. mai. 

 

Fyll ut søknadsskjema her

Se retningslinjer for arrangement av cuper og turneringer