Prosess
Klubbutvikling
Inspirasjon
Idrettskretsen hjelper

Idrettskrets er det regionale leddet i NIF og de har blant annet fokus på fellesidrettslige områder. Idrettskretsen tilbyr mange kurs som er relevante for klubber som bedriver aktivitet også innenfor Norges Bandyforbund. 

Nedenfor finner du linker til idrettskretsens kursoversikt.

Idrettskretsen tilbyr blant annet kurs i:

  • Klubbadmin (medlemshåndtering, fakturering, medlemsadministrasjon)
  • Styrearbeid / styrearbeid i praksis
  • Valgkomité
  • Årsmøte 
  • Økonomi i idretten

Finn kurs i din idrettskrets:

Klubbkontakt
Klubbesøk
Startmøte
Oppfølgingsmøte
Virksomhetsplan
Klubbkveld