Kurs
Trener
Inspirasjon

Hva er trenerutvikling i Norges Bandyforbund?

I forlengelse av Norges Bandyforbund sin strategiplan rettes det et større fokus på utvikling og ivaretakelse av alle trenere og instruktører i NBF. Trenerutvikling skal rette fokus på å skape gode og trygge rollemodeller for utøvere som bedriver våre aktiviteter. Gjennom kurs, utdanning, oppfølging og veiledning skal det legges grunnlag for videre utvikling av ressurspersoner, samt legges til rette for at de som ønsker å ta neste steg i Trenerløypen får god kjennskap om dette.

Det vil strebes etter å etablere gode møteplasser for utveksling av kunnskap og erfaringer for mennesker med rollen som trener. Arenaen vil være for trenere på ulike nivå.

Trener 1
Trener 1 – Del 1 (Velkommen til)
Trener 1 – Del 2-3 (Bandy)
Trener 1 – Del 4-7 (Norges Bandyforbund)
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Trener 2