Bandy
Overganger
2024/2025

I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt for spillere og dommere i alle aldersklasser.

Nasjonale overganger

Endring av klubbtilhørighet fra en norsk klubb til en annen norsk klubb må meldes på et overgangsskjema til Norges Bandyforbund (NBF) og det må i de fleste tilfeller betales et overgangsgebyr. Les mer under overgangsbestemmelser for bandy. Det er NBF sentralt som administrerer og kan svare på spørsmål om nasjonale overganger.

Overgangsskjema bandy
Overgangsbestemmelser bandy
§ 30. Spilleberettigelse for bandyspillere

For spørsmål om nasjonale overganger ta kontakt med Ann-Mari Ellefsen, Tel: 924 88 186, E-post: ann-mari.ellefsen@bandyforbundet.no

Internasjonale overganger

For endring av klubbtilhørighet fra en norsk klubb til en utenlandsk klubb eller fra en utenlandsk klubb til en norsk klubb, må dette meldes på et skjema til det internasjonale bandyforbundet (FIB).

Liste med godkjente bandyoverganger pr. sesong:

Vi arbeider med å få på plass en ny visning før sommeren av godkjente nasjonale overganger inneværende sesong, nå da NIFs webdeler er lagt ned.

Av personvernhensyn, ta direkte kontakt med Norges Bandyforbund for nasjonale overganger fra tidligere sesonger.