3v3-Runden er et tilpasset konkurransetilbud organisert som lavterskel turneringsspill for ungdom og voksne. 3V3-Runden er organisert på en måte som gjør den lett tilgjengelig, lite tidkrevende, godt organisert og med stor aktivitet! 3v3-Runden er gøy!

I 3v3-Runden tilbyr Oslo og Akershus Bandyregion en utviklende og morsom spillform med mange ballberøringer og lav terskel for deltakelse! 

3v3-Runden spilles på små baner, med små mål, uten keeper. Lagene som deltar på 3v3-Runden spiller minimum 3 kamper av 15 minutter pr. kamp.

3v3-Runden spilles som de siste puljene i Minirunden på søndag, i Minirundehelgene. I løpet av sesongen vil det være mulig å melde på lag til 9 runder fra september til Mai.

Følgende klasser spilles i 3v3-Runden

Navn på klasseAlderSpilledagSpillformAnnetMåvakt
Jenter 12/13 år 3v3 12 og 13 årSøndag3 mot 3Dommere 16 år +. Arrangørklubb stiller med dommer. Spilles som de eldste klassene i minirunde.Nei
Jenter 14/15 år 3v3 14 og 15 årSøndag3 mot 3Dommere 16 år +. Arrangørklubb stiller med dommer. Spilles som de eldste klassene i minirunde.Nei
Gutter 12/13 år 3v3 12 og 13 årSøndag3 mot 3Dommere 16 år +.
Arrangørklubb stiller med dommer. Spilles som de eldste klassene i minirunde. 
Nei
Gutter 14/15 år 3v314 og 15 årSøndag3 mot 3Dommere 16 år +. Arrangørklubb stiller med dommer. Spilles som de eldste klassene i minirunde.Nei
Senior Kvinner 3v316 år +Søndag3 mot 3Dommere 20 år +. Arrangørklubb stiller med dommer. Spilles som de eldste klassene i minirunde. Nei
senior Menn 3v3
16 år +
Søndag3 mot 3Dommere 20 år +. Arrangørklubb stiller med dommer. Spilles som de eldste klassene i minirunde. Nei

*Mixlag i 12/13 år, 14/15 år plasseres i gutteklassene. 

Det er ingen krav til fast deltakelse eller aktivitet for å bli med. Påmelding av lag gjøres til hver enkelt runde via TurneringsAdminHusk å legge inn funksjonene lagleder og trener ved påmelding!

Om påmelding av lag  

  • ALLE nye lag som skal delta i 3v3-Runden  opprettes i TA (Turneringsadmin) FØR de meldes på.
  • Lag som deltar må være registrert i klassene: Jenter 12/13 år 3v3, Jenter 14/15 år 3v3, Gutter 12/13 år 3v3, Gutter 14/15 år 3v3 eller Mix 16 år + 3v3.
  • For å kunne melde på lag i TA så må du ha en av følgende funksjoner: Leder, daglig leder, kampansvarlig og/eller lagleder.

Vi ber derfor om at alle klubbledere sørger for at en person knyttet til lag i 3v3-Runden i klubben får en tilgang som gjør at de kan melde på lag i TA (Turneringsadmin).

Ved å benytte klubb/lagspåmelding gjennom TA så vil alle kampene i 3v3-Runden komme med i appen Min Bandy.

Spørsmål knyttet til bruk av TA og SA (Sportsadmin) rettes til NIF IT tlf. 21029090 

Turneringsadmin – Hvordan melde på lag i TA https://www.youtube.com/embed/C7BLtJsoUKc?feature=oembed

Lagene plasseres i de ulike hallene, ved oppsett av 3v3-Runden, etter at påmeldingsfristen er gått ut. 

Informasjon til lagene i 3v3-Runden

Spillere på laget

Spillerne på laget må være medlem av samme klubb

Antall spillere på banen

3 utespillere fra hvert lag

Spilletid

1×15 minutter. Kampene skal spilles over en omgang uten sidebytte.

Utstyr

Spillerne på et lag skal se like ut, men det er ingen krav til design på trøye, nummer på draktene etc.

Utespillere født i år 2000 og senere, inntil de fyller 19 år, må bruke beskyttelsesbriller. Brillene må være CE godkjent og egnet for innebandybruk. Unntatt fra denne regelen er spillere som benytter briller med styrke.

Regler 3v3-Runden

Høy kølle (over hoftehøyde) er ikke tillatt.

Dytting/hardt spill er ikke tillatt.

Åpenbare slag på motstander/ballfører sin kølle er ikke tillatt.

Kamper

Hovedregel er at alle skal få minimum 3 kamper. I noen tilfeller vil et lag få 4 kamper, for å sikre at alle får minimum 3 kamper. Vi forsøker å sette opp kampene slik at lagene spiller en kamp og hviler en. Det kan forekomme lenger/kortere opphold mellom kampene (som oftest et resultat av antall lag og antall puljer i den aktuelle klassen). Kampene skal arrangeres etter 3v3 oppsettet. Kampene blir publisert i appen Min Bandy. Kampoppsettet skal være klart senest 5 dager i forveien. 

Mål

Småmål 45x60cm

Banestørrelse

10×20 meter

Utøverlisens

For å delta i 3v3 er det et krav at spillere har løst lisens.

Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er forsikret, i forbundets alle tre idretter, i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september – 31.august).

Se lisenspriser her