Treningstid
Generell informasjon om fordeling av treningstid
OIK sine retningslinjer for fordeling av treningstid i de kommunale idrettshallene i Oslo
Treningstidsfordelingen i Oslo