Generell informasjon vedr. fordeling av treningstid
OIK sine retningslinjer for fordeling av treningstid i de kommunale idrettshallene
Treningstidsfordelingen i Oslo 2021/2022