Nivå
Regionscup forbundslag*, 2. div Menn, 1. div Kvinner, G/J 19, 18, 17500kr («Gruppe 1 og 2 kamper») 
Øvrige seniorkamper Menn og Kvinner, Old Boys, J16/15, G16/15400 kr («Gruppe 2 kamper») 
Veteran Menn, G14/13/12, J14/13/12300 kr («Gruppe 2 og 3 kamper») 
Superveteran Menn, Old Girls250 kr («Gruppe 2 kamper») 
G11/10, J11/10150 kr («Gruppe 4 kamper») 

* I Regionscup kamper skal honoraret følge det øverst rangerte laget.

Kjøregodtgjørelse øker til Statens satser, herunder trekkfri og skattefri kilometergodtgjørelse, gjelder der OABR setter opp dommere. Pr. Mai 2022: Satsene økes fra kr. 2,50 til kr. 3,50 pr. Km. Vedtatt på Regionstinget OABR 02.06.2022. Vedtaket inntrer fra sesongen 2022/2023.

KJØREGODTGJØRELSE, DIETT, PASSASJERTILLEGG 

  • Statens skattefrie satser pr. kilometer i kjøregodtgjørelse
  • 1 kr pr km i passasjertillegg 
  • 200 kr i diett hvis reisen varer over 6 timer 

Dersom en kamp utgår etter klokken 12:00 siste virkedag før kampdag, er det laget som forårsaker hendelsen som er ansvarlig for å betale dommerhonoraret til dommerne. 

Dersom dommerhonoraret ikke er utbetalt til dommerne innen 7 dager etter at bilag/dommerkvittering er sendt den klubben som er ansvarlig for betalingen, må dommerne rapportere dette inn til administrasjonen. OABR vil i etterkant kreve inn kamphonoraret til dommerne fra de involverte klubbene. 

Dersom OABR må kreve inn dommerhonoraret fra klubbene tillegges et admingebyr på kr 600 i tillegg til dommerhonorarene. 

I de tilfeller som faller innenfor force majeure, hvor ingen av lagene/klubbene kan lastes for at kampen(e) ikke kan gjennomføres som planlagt, gis ikke rett på dommerbetaling og dommerne kan på bakgrunn av dette ikke kreve kompensasjon for utgått kamp(er).

DOMMERAVGIFTER  

Følgende klasser teller i kvotebestemmelsene ihht. NBFs kampreglementet § 6, punkt 10: 
Alle klubber med seniorlag (innebefatter Old Boys og Veteran) og J/G17/18/19/20 må minimum ha to (2) dommere. 

Antall dommere klubbene er forpliktet til å ha: 

  • Første tellende lag to (2) dommere. 
  • For hvert av de øvrig tellende lag en (1) dommer. 
  • Ingen klubb kan pålegges å ha mer enn åtte (8) dommere. 
  • Hver dommer skal dømme minimum 15 kamper. Første års dommere skal forpliktes til minst 8 kamper. Avdelingsstyret kan dispensere fra den regelen. 
  • Forbundsseriedommere må dømme minimum 10 kamper for å telle på kvoten. 
  • Klubber, som skal ha fire eller fem dommere, må ha en (1) dommer over 20 år på sin kvote. 

Klubber, som skal ha fire eller fem dommere, kan ha en (1) observatør/veileder på kvoten. Klubber, som skal ha fra seks til åtte dommere, kan ha to (2) observatører/veiledere på kvoten. Observatører/veiledere må også forplikte seg til minst 15 kamper pr. sesong. 

Alle dommere må ha betalt spiller- eller dommerlisens og bestått regeltest for å telle på kvoten. 

GEBYR FOR MANGLENDE DOMMERE 

Ihht. Straffereaksjoner for brudd på NBF `s kampreglement pkt.5 gjelder følgende: 

Kr. 4000,- pr. manglende dommer. Klubber uten noen dommere, innbetaler dette sammen med serieavgiften. Beløpet refunderes, hvis klubben i løpet av sesongen får aktive dommere. Klubber som har 3 eller færre tellende dommere, betaler kr. 2000,- pr. dommer.