Kontakt oss
Administrasjon
Regionsstyret

På Oslo og Akershus Bandyregions 11. ordinære regionsting Onsdag 29. mai 2024  ble Hilde Langfjell-Murud, Astrid Sønstevold og Ingvild Ruud valgt som interimsstyre frem til ekstraordinært regionsting i september 2024.