Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
Lov for Norges Bandyforbund
Lov for Oslo og Akershus Bandyregion
Sanksjons- og protestreglement
NIFs barneidrettsbestemmelser