Hensikten med OABR sin SPU er å tilby spillere et ekstra sportslig tilbud som skal kunne være utviklende innenfor flere områder.

SPU er åpent for alle lisensierte spillere i klubber som tilhører Oslo og Akershus Bandyregion. SPU er ment som et ekstra tilbud som er åpent for alle.

Vår ambisjon er at SPU-samlinger skal være en arena hvor deltagerne utvikler ferdigheter, får nye venner og nye impulser som kan tas med tilbake i egen klubb.

Spillernes daglige /ukentlige utvikling skal fortsatt foregå i egen klubb gjennom treninger og seriespill.

SPU samlingene er også ment som en arena hvor klubbtrenere kan komme å hente ny inspirasjon og kunnskap, som igjen sørger for at flere får et bedre sportslig tilbud  – uavhengig av hvilken klubb man spiller for.

Alle som liker å spille innebandy er velkommen til å delta.

Innhold

Angrepsspill

Forsvarsspill

Omstilling – (forsvar – angrep / angrep – forsvar)

Fysisk trening for innebandy (fra 13 år – introduksjon i hvordan man bør trene de fysiske egenskapene og hvordan man inkludere fysisk treningen under sesong.)

Regelkunnskap – (fra 13 år  – enkel innføring i den viktigste delen av spillereglementet)

Alle temaer følger en ferdig mal som hver instruktør forplikter seg til å følge.

Samlinger

To økter pr samling – 75 min x 2 + matpause

Minimum 30 min av den totale banetiden skal tilegnes målvaktene (med egne målvakts trenere)