Fra og med sesongen 2019/2020 skal påmelding gjøres via TA (Turneringsadmin).

Det betyr også at ALLE lag som skal delta i Minirunde MÅ opprettes i Turneringsadmin FØR de evt kan meldes på den aktuelle Minirunden.

Opprette laget gjøres en gang  – påmelding gjøres som tildligere før / til hver enkelt Minirunde , men i TA ( Turneringsadmin).

For å kunne melde på lag i TA så må du ha en av følgende funksjoner :

– Leder

– Daglig leder

– Kampansvarlig

– Lagleder

Påmeldingsfrist til hver enkelt runde vil være 10 dager før første kampdag i den aktuelle runden 

Vi ber derfor at alle sørger for at en person knyttet til Minirundeaktiviteten i klubben får en tilgang som gjør at de kan melde på lag i TA .

Ved å benytte klubb/ lagspåmelding gjennom TA så vil alle kampene i Minirundene komme inn med i » Min Bandy» appen

Beskrivelse av hvordan melde på lag i TA finner du her 

Eventuelle spørsmål kan sendes pr. e-post til : andre.hagen@nif.idrett.no

Klasser i Minirunde innebandy Oslo og Akershus Bandyregion
Mix 6 år*
Jenter 6 år
Jenter 7 år
Jenter 8 år
Jenter 9 år
Jenter 10/11 år
Gutter 6 år
Gutter 7 år
Gutter 8 år
Gutter 9 år
Gutter 10/11 år
Superinnebandy
*Spilles kun i minirundene etter nyttår inneværende sesong. Det året spillerne fyller 6 år.