Påmelding av lag til Minirunde og 3v3-Runde

Påmelding av lag gjøres via Turneringsadmin (TA). Husk å legge inn funksjonene lagleder og trener ved påmelding.

Om påmelding av lag   

  • ALLE nye lag som skal delta i kamptilbudene i Oslo og Akershus Bandyregion  opprettes i TA (Turneringsadmin) FØR de meldes på.
  • For å kunne melde på lag i TA så må du ha en av følgende funksjoner: Leder, daglig leder, kampansvarlig og/eller lagleder.

Vi ber om at alle klubbledere sørger for at en person knyttet til de aktuelle lagene i klubben får en tilgang som gjør at de kan melde på lag i TA.


Spørsmål knyttet til bruk av Turneringsadmin (TA) og Sportsadmin (SA) rettes til NIF IT tlf. 21029090  

Hvordan melde på lag i TA?

Ved å benytte klubb/lagspåmelding gjennom TA så vil alle kampene i Minirundene og 3v3-Rundene komme med i appen Min Bandy.

Spørsmål knyttet til bruk av TA og SA (Sportsadmin) rettes til NIF IT tlf. 21029090 

Lagene plasseres i de ulike hallene, ved oppsett av Minirunden og 3v3-Runden, etter at påmeldingsfristen er gått ut. 

Kontaktperson Oslo og Akershus Bandyregion

Spørsmål rundt Minirunden og 3v3-Runden rettes til andre.hagen@nif.idrett.no