Klubbdommer – Innebandy

Navn: 

Klubbdommer – Innebandy

Beskrivelse: 

Kurset er egnet for alle som ønsker å bli dommer i innebandy eller lære mer om dommerens rolle.

Emner:

  • Skape trygghet for korrekt fløyte- og tegnbruk.
  • Skape et bevegelsesmønster tilpasset spillet.
  • Kunne kommunisere før, under og etter situasjoner i spillet.

Målgruppe: 

Alle

Læringsmål:

Vi ønsker at alle kamper skal ledes på en trygg, positiv og veiledende måte av kamplederne. 

Spillerne i Aktivitetsserien trenger hjelp til å forstå spillet og kamplederne må veilede disse slik at de ungår å gjøre feil.

Kampledere i Aktivitetsserien skal:

  • Vise respekt for spillere og lagledelse.
  • Ha en positiv tankegang.
  • Være engasjerte.
  • Bidra til å skape trivsel, motivere til mestring og opplevelse for utøverne.
  • Bidra til god stemning.
  • Ta hensyn til spillernes ferdigheter og bruke reglene deretter.

Holdningsmål: 

Innarbeide de holdninger Norges Bandyforbund forventer at man har i dommerrollen.

Ferdighetsmål: 

Kunnskapen lært på kurset skal sette dommeren i stand til å lede innebandykamper på lavere aldersnivåer i tråd med regelverket og fair play.

Varighet: 

3 timer (1 time e-læring og 2 timer praksis i hall/klasserom).

Minimumsalder: 

14 år. Men dommerkomiteer regionalt/krets kan gjøre særskilte unntak fra aldersgrensen.

Kompetanse: 

Klubbdommer – Innebandy

Kompetansekrav: 

Fullført kursdeltakelse.

Dommer Grunnkurs 1
Dommer Grunnkurs 2
Dommer Videregående 1
Dommer Videregående 2
Dommerobservatørkurs
Dommerveilederkurs
Dommerveiledning
Regelkveld