Januar 2021

6.januar – Påmeldingsfrist Minirunde 5 

16-17.januar – Minirunde 5 

 

Februar 2021

03.februar – Påmeldingsfrist Minirunde 6 

13-14.februar – Minirunde 6  

 

Mars 2021

03.mars – Frist for påmelding Minirunde 7 

13-14.mars – Minirunde 7

31.mars – Årsmøte i idrettslag må avholdes innen utgangen av mars.

 

April 2021

07.april – Påmeldingsfrist Minirunde 8 

17-18.april – Minirunde 8

30. april – siste frist for rapportering av medlemsopplysninger (Sportsadmin)

 

Mai 2021

xx.mai – Påmeldingsfrist Seriespill 2020/2021
15. mai – Siste frist for innmelding av kursønsker til NBF 

30.april- 02.mai – Finaler Regions cup 2020/2021.

 

Juni 2021
xx-xx. juni – Årsmøte Oslo og Akershus Bandyregion – Innebandy 

xx.juni – Seksjonsårsmøte NBF – Innebandy

xx.juni – Bandykidz uke 25

 

August 2021

xx.august – Bandykidz uke 33 

15. august – Frist for å trekke lag fra seriespill 

15.august – Siste frist søknad om momskompensasjon i Sportsadmin.

 

September 2021
xx. september – seriestart bredde

xx-xx. september – Minirunde 1

 

Oktober 2021
xx. oktober – seriestart aldersbestemte klasser 

xx.oktober – Påmeldingsfrist Minirunde 2 

xx-xx. oktober – Jenteturnering Bærums Verk Hauger IF 

xx-xx. oktober – Minirunde 2

 

November 2021

xx.november – Påmeldingsfrist Minirunde 3

xx-xx. november – Minirunde 3 

xx.november – Frist for påmelding til Minirunde 4 

 

Desember 2021

xx- xx.desember – Minirunde 4 
31.desember – Frist for elektronisk medlemsregistrering (Klubbadmin)