Utøverlisens
Norges Bandyforbund

Lisens for Norges Bandyforbund

For å delta i seriespill (obligatoriske kamper) er det et krav at spillere har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som benytter en ulisensiert spiller i obligatorisk kamp vil kunne tape kampen og bli fratatt poeng.

En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er forsikret, i forbundets alle tre idretter, i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september – 31.august).

Lisenspriser for Norges Bandyforbund