Omkamp i NM-semifinalen mellom Ull/Kisa og Nittedal

I forbindelse med straffeslagskonkurransen i søndagens NM G15-semifinale mellom Ull/Kisa og Nittedal, forekom det en hendelse som Ull/Kisa har levert inn protest på.

Saksbehandling:

Juryen for NM G15 i Norges Bandyforbund har på grunnlag av protest fra Ull/Kisa om hendelse under straffekonkurransen mot Nittedal, behandlet saken.

Vedtak:

Ull/Kisas protest, med hjemmel i Turneringsreglementet, jf. Sanksjons- og protestreglementet, tas til følge.

Bakgrunnen var at det ble begått myndighetsfeil av dommerne under gjennomføring av straffeslagskonkurransen.Etter det opplyste tok Nittedals spiller nr. 21 lagets første, sjette og åttende straffe. Videre tok Nittedals spiller nr. 74 lagets andre, syvende og niende straffe. Dette er i strid med spillereglementet 204 1). Ingen spiller kan ta sitt tredje straffeslag før alle de fem nedskrevne spillerne har tatt to straffeslag.

Kampen annulleres etter Sanksjons- og protestreglementet § 7-5.2 bokstav b). Omkampen spilles på nøytral bane og det kan bare delta spillere i omkampen som var spilleberettiget i den kampen som ble annullert. Dette betyr at klubben kun kan benytte spillere som var spilleberettiget for klubben på tidspunktet for den opprinnelige kampen, og som overholder aldersbestemmelsene.

Norges Bandyforbund berammer tid og sted for omkampen, samt setter opp dommere.