Rekordrask gjennomføring av Innebandyseksjonens årsmøte

Dagens digitale årsmøte i Innebandyseksjonen, som samlet snaut 100 stemmeberettigede fra hele landet, foregikk i rolige og ordnede former. Paal Saastad ble gjenvalgt som leder av seksjonen, og Ragnhild Ådland ble valgt som ny nestleder.

Paal Saastad ble gjenvalgt for to nye år som leder av innebandyseksjonen. foto: Frank Nordseth

Valgkomiteens innstilling ble for øvrig i sin helhet enstemmig vedtatt.

Fremlagte regnskap og budsjetter ble godkjent uten endringer. Det samme ble avgifter for de to kommende sesongene.

Den norske oversettelsen av IFFs spillereglement ble enstemmig vedtatt. Vedtatt ble også Greåkers forslag om fordeling av inntekter i forbindelse med NM-finaler.

Forslaget fra Harstad IBK om endringer i overgangsreglementet falt, men seksjonsstyret ble oppfordret til å sette ned et utvalg for å se på overgangsreglementet i sin helhet.

Forslag om fordeling av reisekasse i eliteserien for menn fra Harstad IBK, samt benkeforslag om det samme fra Sandnes IBK, fikk ikke det nødvendige flertall. Neste års reisekasse blir av den grunn fordelt som tidligere.

Årsmøtet avdekket imidlertid at verken seksjonen eller administrasjonen hadde nedsatt et utvalg, vedtatt på årsmøtet 2021, som skulle se på ungdomskompensasjon i forbindelse med overganger. Seksjonsstyret vil så snart det lar seg gjøre sette ned et slikt utvalg.

Vi henviser til kommende protokoll for detaljer. Denne vil bli publisert så snart den er ferdigstilt og signert.