Foto av: Frank Nordseth

Saastad gjenvalgt som leder av innebandyseksjonen

Søndag ble årsmøtet i Innebandyseksjonen gjennomført digitalt med rekordmange deltakere. Paal Saastad ble etter kampvotering gjenvalgt som leder av seksjonen.

Foto av: Frank Nordseth

I forbindelse med valget av nytt styre lå valgkomiteens innstilling til grunn i saksdokumentene.
Under årsmøtet, i forkant av valget, ble det av Ullensaker/Kisa Innebandys representant Tim A. Holmvik fremlagt et benkeforslag på ny leder, ny nestleder, nye styremedlemmer og nye varamedlemmer.

Etter votering på leder fikk sittende leder Paal Saastad, Tunet IBK, 100 stemmer og benkeforslagets lederkandidat, Per Erling Terjesen, Tunet IBK, fikk 32 stemmer.

Etter votering på nestleder fikk sittende nestleder Ståle A. Wiig, Sarpsborg IBK, 106 stemmer og benkeforslagets nestlederkandidat, Tim A. Holmvik, Ullensaker/Kisa Innebandy, fikk 25 stemmer.

Etter dette trakk forslagsstiller Tim A. Holmvik de øvrige benkeforslagene på styremedlemmer og varamedlemmer.

Seksjonsstyret for sesongen 21/22 består derfor av følgende:
Paal Saastad (Leder) (Tunet IBK)
Ståle A. Wiig (Nestleder) (Sarpsborg IBK)
Gitte Bjerkelund (1. styremedlem) (Tunet IBK)
Stian Bredby (2. styremedlem) (Strømmen IBK)
Per Melbye (3. styremedlem) (Stavanger IBK)
Kristine Løken (4. styremedlem) (St. Croix IBK)
Ragnhild R. Ådland (5. styremedlem) (IL Fjell-Kameraterne)
Martin Gøranson (1. varamedlem) (Bærums Verk Hauger IF)
Silje Elise Sundsmoen Johansen (2. varamedlem) (Nor92 IBK) (ny)
Jørgen Karlsen (3. varamedlem) (Sarpsborg IBK) (ny)

Av andre saker ble det vedtatt at Eliteserien for kvinner for sesongen 21/22 blir utvidet med inntil tre lag (Sak 6.3.1).

Det ble åpnet for dobbel representasjon (Sak 6.2.1) og Seksjonsstyret ble gitt myndighet til å gjøre nødvendige endringer i kampreglementet mellom seksjonsårsmøtene (Sak 6.2.7).

Forslagene om å utvide neste års eliteserie for menn med flere lag ble ikke vedtatt, og serien spilles derfor med 11 lag sesongen 21/22.

Det henvises forøvrig til protokoll fra møtet som vil bli publisert så snart den er godkjent.