Trener 2 – Norges Bandyforbund

Er du en aktiv trener med Trener 1 kompetanse, og som ønsker å ta neste steg i Trenerløypa?

Trener 2 er et nett- og samlingsbasert studie, med mål om å gi best mulig faglig fremgang.

 • Har du selv eller kjenner du noen som har Trener 1 kompetanse og er klar for større oppgaver i klubb, og trenger mer utdanning?
 • Har dere trenere i deres klubb som er trener for ungdom 13-19 år, eller voksne ivaretakelsesgrupper som kunne trenge påfyll?
 • Trenger klubbens trenere bistand og flere hender til å gjøre klubbens treningstilbud enda bedre?

Høgskolen i Innlandet har sammen med Norges Bandyforbundog flere andre særforbund utarbeidet en trenerutdanning med høy faglig kvalitet og god fleksibilitet. Det beste fra trenerutdanningen til samtlige særforbund i utdanningen og Høgskolen er samlet på en felles plattform, for å gi det best mulige tilbudet til faglig fremgang!

Studiet er nett- og samlingsbasert, og er for deg som har gjennomført og bestått «Trener 1 Norges Bandyforbund» og som ønsker å ta nye steg som trener eller ønsker å tilegne deg mer kompetanse. Totalt er det tre samlinger, samling 1 og 3 er fellessamlinger med flere særforbund, mens samling 2 er forbundsspesifikk.

Fellessamlingene foregår på Terningen Arena i Elverum.

Samling 1: 26.-28.april 2024 – fellessamling, Elverum 

Samling 2Forbundsspesifikk:

Innebandy: 7.-9.juni, Horten (flyttet fra Drammen). 

Samling 3: 20.-22.september 2024 – fellessamling, Elverum

Merk: Innebandy og Golf starter fellessamlingene fredag.

Utdanningen kan gjennomføres både med og uten studiepoeng. Krav og forventninger er akkurat det samme, så vi anbefaler med studiepoeng. For opptak med studiepoeng må man dokumentere generell studiekompetanse (GSK). 

Deltageravift for utdanningen er kr. 8280,- (NBF dekker 50% av deltageravgiften for kvinner). 

For mer informasjon om utdanningen, studieplan, søknadsfrister og opptak, se Høgskolen i Innlandet sine nettsider (ekstern lenke).

SLIK SØKER DU:

OPPTAK TIL STUDIET MED STUDIEPOENG (SØKNADSFRIST 15.februar 2024)

Bildearkiv: Bildet er fra en tidligere påmelding, men viser hvordan påmeldingsvinduet ser ut.

Hvordan søke?

 1. Klikk på lenken ovenfor
 2. Velg «Søk studiet»
 3. Logg inn via «ID-port»
 4. Fyll ut nødvendig informasjon
 5. Velg «Betaling-og oppdragsstudier» under velg opptak
 6. Trykk «Søk» på «Fakultetet for helse- og sosialvitenskap våren 2023
 7. Velg «7566 Trener 2» i listen,
 8. «Send inn Søknad».

SLIK SØKER DU:

OPPTAK TIL STUDIET UTEN STUDIEPOENG (SØKNADSFRIST 15. februar 2024)

Bildearkiv: Bildet er fra en tidligere påmelding, men viser hvordan påmeldingsvinduet ser ut.

Arbeidskrav og innhold er helt likt, men denne er beregnet for de som ikke har ordinær studiekompetanse.

 1. Klikk på lenken ovenfor
 2. Velg «Registrer søknad»
 3. Følg trinnvis gjennom registreringen