foto: Frank Nordseth

Trener 3 – Norges Bandyforbund

Er du en aktiv trener som vil formalisere din kompetanse? Påmeldingsfrist til nytt opptak av Trener 3 utdanningen er 15. november 2023!


Trener 3utdanningen er nett- og samlingsbasert, og gjelder for innebandy, bandy og EL-innebandy i Norges Bandyforbund. 

For å få studiepoeng for Trener 3 er opptakskravet «Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå». Trener 3 kan også tas uten studiepoeng, dersom man ikke dekker opptakskrav om generell studiekompetanse, da søker du kursplass.

For opptak til Trener 3 kreves dokumentert godkjent Trener 2- utdanning i henhold til Trenerløypa i særidretten du søker opptak til. For å kvalifisere til Trener 3- utdanningen må du fungere aktivt som trener med tilgang til en utøvergruppe.

Har du startet på Trener 2-utdanningen, men ikke fullført – og allikevel vil melde deg opp til Trener 3? Ta kontakt, så skal vi se om vi kan legge tilrette for fullføring av Trener 2 før oppstart av Trener 3.

Studieplassene fordeles etter avtale med særforbundene Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Bandyforbund og Høgskolen i Innlandet.

Når du har søkt studieplass (eller kursplass), bes du ta kontakt med Norges Bandyforbund slik at vi får oversikt over ønsket deltakelse. For Norges Bandyforbund sendes dette til marcus.nilsson@bandyforbundet.no. For mer info kontakt Marcus på 93 00 90 40. 

Påmeldingsfrist er 14.11.2023 og gjøres via MinIdrett ved å klikke på denne lenken: https://www.minidrett.no/kurs/10539573

Lenke til utfyllende informasjon fra Høgskolen og søknadsweb: https://www.inn.no/studier/vare-studier/trener-3/

Oversikt datoer for samlinger Trener 3:

Samling 1: felles for alle idrettene. 16.-17. februar 2024 på Elverum
Samling 2: idrettsspesifikk, 23.-26. mai 2024 i Skien (Tilgjengelig både idrettshall og isflate)
Samling 3: felles for alle idrettene. 13.-15. september 2024 på Elverum
Samling 4: innebandyspesifikk. 6.-9. desember 2024 i Malmö (VM Herrer 7.-15.desember)
Samling 4: bandyspesifikk xx.jan i forbindelse med mesterskap
Samling 5: felles for alle idrettene. 8.-9. februar 2025 på Elverum

Klare rammer for Trener 3 fra studieplanen 2024

Trenerløypa deler inn grunnutdanningen av trenere i fire nivåer. Nivådelingen skal sikre at utøverne møter trenere med kompetanse på det aktuelle grunnplanet der utøverne befinner seg. Dette studiet utdanner trenere til nivå 3 i Trenerløypa, og er dermed utviklet for trenere som har ambisjoner om å trene morgendagens toppidrettsutøvere. Gjennom studiet får trenere kompetanse til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. Du som velger å ta dette studiet får kompetanse til å utføre trenerrollen i henhold til sentrale målsettinger og planer på nivå 3 i trenerløypa.