Overgangsreglement innebandy
Overgangsskjema innebandy
Mai – august
Godkjente norske innebandyoverganger mai – august
1.-4. September
Godkjente norske innebandyoverganger i september
Fra 5. september
Godkjente norske innebandyoverganger fra 5. september
Fra 20. september
Godkjente norske innebandyoverganger fra 20. september
Fra 17. oktober
Godkjente norske overganger fra 17.oktober
Fra 22. november
Godkjente norske overganger fra 22. november 2016
Internasjonale overganger

“I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder både for spillere og dommere i alle aldersklasser. “