Utviklingsfond Innlandet Bandyregion

Fondet sin utlysning av midler for 2023 er klar. Se dokument nedenfor for detaljer og øvrige formaliteter.

Vi ber søknadsklubber om å merke kort søknadsfrist. Årets søknadsfrist er 20. mai 2023.

Vi håper å motta mange søknader om tiltak det ønskes midler til. Vi ber klubbene vise moderasjon i forhold til søknadsbeløp. For 2023 er det totalt inntil kr 29.195,- som er søkbare midler. 

Utlysningstekst og mal for søknadsskjema finner du nedenfor: