Innlandet Bandyregion
Dommer
LTP - handlingsplan
NBF – strategi og ambisjoner

Innlandet Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger på Forbundets strategiarbeid. Sett deg inn i organisasjonens overordnede planer på denne lenken.

Seksjoner – LTP og handlingsplan

Innlandet Bandyregion – LTP (perioden 2022-2026)
Innlandet Bandyregion – handlingsplan (2021-2022)
Status Q4 – 2022

Siste nytt