Norges Bandyforbund har inngått en avtale med selskapet MyGame og TV2 vedr. sending av innebandykamper. Først og fremst handler dette om eliteaktiviteten, men det er også konkrete planer om å realisere muligheten for at alle innebandykamper i Norge kan vises på en felles plattform. For at dette skal bli mulig kreves det installering av kamerateknologi i alle landets idrettshaller, noe som man kan anta at vil være på plass i sesongen 2022/2023. Dette er et samarbeid mellom MyGame og de største hallidrettene i landet. MyGame vil da også håndtere det administrative omkring samtykker etc. For ytterligere detaljer viser Innlandet Bandyregion til kontrakten mellom NBF og MyGame, samt MyGame sine nettsider.


Dersom klubben ønsker å streame kampaktivitet frem til ovennevnte tilbud med MyGame fullt og helt er på plass, anbefaler NBF å bruke plattformen Joymo til alle innebandykamper – det eneste godkjente alternativet til det er YouTube. Alt dette er selvfølgelig da forutsatt at man har inngått avtale med NBF (som rettighetshaver til alle obligatoriske innebandykamper i Norge) om å få tilgang til å streame. Vi minner også da om at det skal innhentes samtykke og at man setter seg inn i aktuelt lovverk som regulerer dette i Norges lover.

Foto av: Frank Nordseth

Innlandet Bandyregion sitt styre stiller seg utelukkende positive til at en medieavtale er inngått, som på sikt vil kunne omfatte streaming for andre nivå enn landslag/elite. Saken er diskutert i styremøte, og styret ønsker å understreke viktigheten av at personvernregler som foreligger i avtalen blir fulgt, at det utarbeides en tydelig instruks når man ankommer arrangement hvor slike kamera befinner seg, også dersom de ikke er i bruk, og at klubber med tilhørighet i hall hvor slike kamera blir installert tar opp temaet på en klubbkveld/informerer internt i sin klubb. Styret i Regionen ønsker å understreke at regionen ikke har noe ansvar for det tekniske i tilknytning kameraene. Regionen stiller seg positive til at dette skal bli tilgjengelig i vår region, slik at det kan anvendes for de som skulle ønske det.