Norges Bandyforbund har inngått en avtale med selskapet MyGame og TV2 vedr. sending av innebandykamper. Først og fremst handler dette om eliteaktiviteten, men det er også konkrete planer om å realisere muligheten for at alle innebandykamper i Norge kan vises på en felles plattform. For at dette skal bli mulig kreves det installering av kamerateknologi i alle landets idrettshaller, noe som man kan anta at vil komme på plass utover i sesongen 2022/2023. Dette er et samarbeid mellom MyGame og de største hallidrettene i landet. MyGame vil da også håndtere det administrative omkring samtykker etc. For ytterligere detaljer viser Innlandet Bandyregion til kontrakten mellom NBF og MyGame, samt MyGame sine nettsider.

NBF er rettighetshaver av alle obligatoriske innebandykamper i Norge. Dersom klubben ønsker å streame kampaktivitet er det fullt ut MyGame som gjelder.

Foto av: Frank Nordseth

Innlandet Bandyregion sitt styre stiller seg utelukkende positive til at en medieavtale er inngått, som på sikt vil kunne omfatte streaming for andre nivå enn landslag/elite. Saken er diskutert i styremøte, og styret ønsker å understreke viktigheten av at personvernregler som foreligger i avtalen blir fulgt, at det utarbeides en tydelig instruks når man ankommer arrangement hvor slike kamera befinner seg, også dersom de ikke er i bruk, og at klubber med tilhørighet i hall hvor slike kamera blir installert tar opp temaet på en klubbkveld/informerer internt i sin klubb. Styret i Regionen ønsker å understreke at regionen ikke har noe ansvar for det tekniske i tilknytning kameraene. Regionen stiller seg positive til at dette skal bli tilgjengelig i vår region, slik at det kan anvendes for de som skulle ønske det.