Velkommen til rundespill sesongen 2023/2024!

Alle klubber har mottatt en terminliste med oversikt over planlagte rundespill sesongen 2023/2024 hvor alle på lik linje har hatt mulighet til og søke om å være teknisk arrangør. Så snart tildelingen er gjennomført vil du under hver enkelt klasse nedenfor finne dato og sted for de ulike rundene. 

I boksen “Aktivitetstilbud” nedenfor finner du viktig informasjon om detaljer for gjennomføring, regler, etc for hver enkelt klasse (minirunde-G15).

Aktivitetstilbud
Minirunde (GJ7-GJ11)
GJ11 – aktivitetsserie
GJ13 – seriespill
G15 – seriespill
3v3 Playmaker

3v3 Playmaker er vårt nye konsept innenfor lavterskel-konkurranse. Konkurranseformen som vi tidligere har kjent som «Blå løype» har nå fått en spennende oppgradering, samtidig som vi har beholdt spillformen som vi kjenner den fra før.

3v3 Playmaker er en konkurransestruktur som skal gjøre det mulig å delta på rundespill for flere lag. Vi håper og tror at ved å tilby denne strukturen kan vi på sikt bygge opp de aldersbestemte klassen GJ17-19 i vår region. Våre erfaringer er at det største frafallshullet i regionen er i overgangen GJ13-> GJ15, og derfor ønsker vi å tilby strukturen «3v3 Playmaker» som er forsøk på å forhindre dette frafallet.

Playmaker-formen er strukturert slik at vi beholder tradisjonell 3 mot 3-innebandy med målvakt, men i tillegg til at vi følger vanlig kampreglement vil det være mulig å «score mål» ved å klare ulike lagsoppgaver underveis i kampene. Dette tror vi vil være med på å legge til rette for mer lagspill, mer samarbeid, samt gjøre lagene mindre avhengig av enkeltspillere.

Lagsoppgavene vil variere fra turnering til turnering og vil bli tydelig kommunisert på forhånd.

Et eksempel på lagsoppgave kan være antall pasninger innad i laget, eller det å klare å holde ballen i laget en viss tid. Målvakter vil også eksempelvis kunne skaffe laget sitt poeng (mål) ved å klare enkelte oppgaver.

Ved gjennomføring av 3v3 Playmaker vil man i tillegg til dommere ha egne sensorer som holder kontroll på lagsoppgaver.

I hver enkelt boks nedenfor finner du oversikt over dato, sted, påmelding og oppsett for rundespillene kommende sesong. Påmelding gjøres av trener/lagleder via TurneringsAdmin (TA). Har du ikke riktig tilgang i systemet, ta kontakt. Klassene GJ13 og GJ15 spiller ordinært seriespill. Terminliste og resultater finner du under «Kamper» i menyen øverst til høyre.

Ta kontakt på thorchristian.sjoen@nif.idrett.no ved spørsmål.  

Minirunder GJ7/GJ9

Påmelding til runde 2 åpner når runde 1 er gjennomført, påmelding til runde 3 åpner når runde 2 er gjennomført, osv. osv.

Minirunde 1 GJ7/GJ9

DATO: 28. OKTOBER 2023
STED: Thermo Floor-hallen, Vind Idrettspark
ARRANGØR: Vind IL-innebandy

PÅMELDINGSFRIST: 22. OKTOBER 2023
PÅMELDING: ta.nif.no

Minirunde 2 GJ7/GJ9

DATO: 19. NOVEMBER 2023
STED: Gausdal Arena, Gausdal
ARRANGØR: Gausdal IBK

PÅMELDINGSFRIST: 12. NOVEMBER 2023
PÅMELDING: ta.nif.no

Minirunde 3 GJ7/GJ9

DATO: 09. DESEMBER 2023
STED: Ottestadhallen
ARRANGØR: Ottestad IL-innebandy

PÅMELDINGSFRIST: 3. DESEMBER 2023
PÅMELDING: ta.nif.no

Minirunde 4 GJ7/GJ9

DATO: 21. JANUAR 2024
STED: Stangehallen, Stange
ARRANGØR: Stange SK

PÅMELDINGSFRIST: 14. JANUAR 2024
PÅMELDING: ta.nif.no

Minirunde 5 GJ7/GJ9

DATO: 17. FEBRUAR 2024
STED: Hedmarkshallen, Hamar
ARRANGØR: Ajer IBK

PÅMELDINGSFRIST: 11. FEBRUAR 2024
PÅMELDING: ta.nif.no

Minirunde 6 GJ7/GJ9

DATO: 17. MARS 2024
STED: Fagerlundhallen, Brumunddal
ARRANGØR: Brumunddal IBK

PÅMELDINGSFRIST: 10. MARS 2024
PÅMELDING: ta.nif.no

Minirunde GJ11

Påmelding til runde 2 åpner når runde 1 er gjennomført, påmelding til runde 3 åpner når runde 2 er gjennomført, osv. osv.

Minirunde 1 GJ11

DATO: 29. OKTOBER 2023
STED: Thermo Floor-hallen, Vind Idrettspark
ARRANGØR: Vind IL-innebandy

PÅMELDINGSFRIST: 22. OKTOBER 2023
PÅMELDING: ta.nif.no

Minirunde 2 GJ11

DATO: 18. NOVEMBER 2023
STED: Gausdal Arena, Gausdal
ARRANGØR: Gausdal IBK

PÅMELDINGSFRIST: 12. NOVEMBER 2023
PÅMELDING: ta.nif.no

Minirunde 3 GJ11

DATO: 10. DESEMBER 2023
STED: Ottestadhallen
ARRANGØR: Ottestad IL-innebandy

PÅMELDINGSFRIST: 3. DESEMBER 2023
PÅMELDING: ta.nif.no

Minirunde 4 GJ11

DATO: 20. JANUAR 2024
STED: Stangehallen
ARRANGØR: Stange SK

PÅMELDINGSFRIST: 14. JANUAR 2024
PÅMELDING: ta.nif.no

Minirunde 5 GJ11

DATO: 18. FEBRUAR 2024
STED: Hedmarkshallen, Hamar
ARRANGØR: Ajer IBK
PÅMELDINGSFRIST:
11. FEBRUAR 2024
PÅMELDING: ta.nif.no

Minirunde 6 GJ11

DATO: 17. MARS 2024
STED: Fagerlundhallen, Brumunddal
ARRANGØR: Brumunddal IBK

PÅMELDINGSFRIST: 10. MARS 2024
PÅMELDING: ta.nif.no

Aktivitetsserie GJ11

Aktivitetsserien deles inn i to (en før jul, ny serie etter jul). Påmelding skjer i forkant av hver serie.

GJ11- aktivitetsrunde 1

DATO: 05. NOVEMBER 2023
STED: Stangehallen, Stange

ARRANGØR: Stange SK-innebandy
PÅMELDINGSFRIST: 1. OKTOBER 2023
PÅMELDING: VIA TA AV LAGLEDER/TRENER

GJ11- aktivitetsrunde 2

DATO: 26. NOVEMBER 2023
STED: Ottestadhallen, Ottestad
ARRANGØR: Ottestad IL-innebandy

PÅMELDINGSFRIST: 1. OKTOBER 2023
PÅMELDING: VIA TA AV LAGLEDER/TRENER

GJ11- aktivitetsrunde 3

DATO: 17. DESEMBER 20223
STED: THERMO FLOOR-HALLEN, VIND IDRETTSPARK
ARRANGØR: GJØVIK IBK / VIND IL

PÅMELDINGSFRIST: 1. OKTOBER 2023
PÅMELDING: VIA TA AV LAGLEDER/TRENER

GJ11- aktivitetsrunde 4

DATO: 14. JANUAR 2024
STED: ÅPEN
ARRANGØR: LEDIG

PÅMELDINGSFRIST: 17. DESEMBER 2023
PÅMELDING: VIA TA AV LAGLEDER/TRENER

GJ11- aktivitetsrunde 5

DATO: 11. FEBRUAR 2024
STED: Nordre Ål Flerbrukshall
ARRANGØR: Lillehammer IBK

PÅMELDINGSFRIST: 17. DESEMBER 2023
PÅMELDING: VIA TA AV LAGLEDER/TRENER

GJ11- aktivitetsrunde 6

DATO: 10. MARS 2024
STED: Kongsvingerhallen
ARRANGØR:
Kongsvinger IBK
PÅMELDINGSFRIST: 17. DESEMBER 2023
PÅMELDING: VIA TA AV LAGLEDER/TRENER