Innlandet Bandyregion
Trener
LTP og handlingsplan
NBF – strategi og ambisjoner

Innlandet Bandyregion sin langtidsplan og handlingsplan bygger på Forbundets strategiarbeid. Sett deg inn i organisasjonens overordnede planer på denne lenken.

Seksjon – LTP og handlingsplan
Innlandet Bandyregion – LTP (2022-2026)
Innlandet Bandyregion – Handlingsplan (2021-2022)
Status «Trenere» Q4 – 2022