Innlandet Bandyregion sine etiske retningslinjer

Regionens styre har utarbeidet en mer detaljert beskrivelse om hva de “Etiske retningslinjene”, vedtatt på regionens årsmøte 12.april 2018, omhandler. Se vedlegg nedenfor for mer informasjon og orientering.