Toppidrettsstipend

På Regionstinget som ble avholdt i mai 2022 ble det i regionens budsjett satt av midler til et toppidrettsstipend.

Stipendet er ment å være et bidrag til utøvere som ønsker å utvikle seg innen idretten, gjennom å være tatt opp i landslagsprogrammet i regi av Norges Bandyforbund, eller har godkjent dobbel representasjon for eliteseriespill.

For å konkretisere dette har regionens styre satt som et krav at for å være kvalifisert for å kunne søke og motta støtte fra dette stipendet, i tillegg til at man er medlem i en klubb i Innlandet Bandyregion må være tatt ut til minst tre landslagssamlinger i samme sesong, eller at man har godkjent dobbel representasjon for eliteseriespill. Det vil si at regionens styre vil ta i betraktning om at man har tatt del i landslag eller eliteseriespill kontinuerlig over en gitt periode, før stipendene deles ut.

Vi oppfordrer alle som oppfyller kravet til å kunne søke om midler fra toppidrettsstipendet, til å gjøre dette. Perioden det er åpent å sende inn søknader er fra 1. september 2022 og siste frist 30. november 2022.

I årets toppidrettsstipend (2022) er det satt av kr 10.000,- til utdeling. (Ved innvilget søknad, skjer utbetaling av stipend mot fremlegg av bilag for faktiske kostnader).

Søknad sendes inn til ruben.kristiansen@bandyforbundet.no, som bringer søknadene videre til regionens styre etter endt frist for innsending (30. november 2022).