På Regionstinget som ble avholdt i mai 2021 ble det i regionens budsjett satt av midler til et toppidrettsstipend. Stipendet er ment å være et bidrag til utøvere som ønsker å utvikle seg og som er tatt opp i landslagsprogrammet i regi av Norges Bandyforbund.

For å konkretisere dette har regionens styre satt som et krav at for å være kvalifisert for å kunne søke og motta støtte fra dette stipendet, må man være tatt ut til minst tre samlinger i samme sesong. Det vil si at regionens styre vil ta i betraktning om at man har tatt del i landslag kontinuerlig over en gitt periode før stipendene deles ut.

Vi oppfordrer alle som oppfyller kravet til å kunne søke om midler fra toppidrettsstipendet, til å gjøre dette. Frist for å søke vil ikke settes med en fast dato når uttak på landslag er noe varierende i tid, men vi oppfordrer til å søke så raskt man oppfyller kravet.

I årets toppidrettsstipend er det satt av kr 5.000,- til utdeling. (Ved innvilget søknad, skjer utbetaling av stipend mot fremlegg av bilag for faktiske kostnader).

Søknad sendes inn til ruben.kristiansen@bandyforbundet.no, som bringer søknadene videre inn til førstkommende styremøte etter mottatt søknad.