Lovnorm Innlandet Bandyregion

Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

Vedtatt av regionsstyret 19. mai 2021.

Last ned lovnorm Innlandet Bandyregion

Norges Idrettsforbunds lov og bestemmelser
Sanksjons- og protestreglement
Vedtekter Innlandet Bandyregion
NIFs barneidrettsbestemmelser