Blå løype er en ny konkurransestruktur som skal gjøre det mulig å delta på rundespill for flere lag. Vi håper og tror at ved å tilby denne strukturen kan vi på sikt bygge opp de aldersbestemte klassen GJ17-19 i vår region. Våre erfaringer er at det største frafallshullet i regionen er i overgangen GJ13-> GJ15, og derfor ønsker vi å tilby strukturen «Blå-Løype» som er forsøk på å forhindre dette frafallet.

Terminliste og påmelding til Blå-løype finner du ved å klikke på boksen «Rundespill» nedenfor og utvide fanen «Blå-løype» som er nederst på siden du kommer til.

For å finne riktig turnering i TA skriver du «IBR» i søkefeltet «Turnering» inne i TA. Da vil du finne alle turneringer/runder som er åpne for påmelding i Innlandet. IBR er koden for «Innlandet Bandyregion» og for blå-løype velger du turnering med dette navnet.

Arkiv sesongen 2021/2022: