Blå løype er en ny konkurransestruktur som skal gjøre det mulig å delta på rundespill for flere lag. Vi håper og tror at ved å tilby denne strukturen kan vi på sikt bygge opp de aldersbestemte klassen GJ17-19 i vår region. Våre erfaringer er at det største frafallshullet i regionen er i overgangen GJ13-> GJ15, og derfor ønsker vi å tilby strukturen «Blå-Løype» som er forsøk på å forhindre dette frafallet.

Blå-løype vil på ingen måte tvinge noen lag eller klubber til å velge det ordinære rundespillet (Gul-løype) eller den nye strukturen Blå-løype. Med en to-sporet løypestruktur etter barneidretten tror vi det blir lettere å kunne delta i konkurranse, uansett motivasjon. Ved å ha to løyper håper vi at det vil bidra til en lavere terskel for å stille lag, og at dette vil utjevne forskjeller på ferdighet. Et annet resultat av å åpne for både gul- og blå-løype, er at dette gir større muligheter for de som ønsker å konkurrere mer.

Struktur blå-løype:

 • Arrangeres som rundespill med tabell til hver enkelte runde
 • Spillerpoeng føres for hele sesongen
 • Elektronisk kampskjema (Turneringsadmin)
 • Kampene spilles over 1×12 minutter (maks)
 • Kampene har løpende tid
 • Det er 3 minutter mellom kampene.
 • Tiden starter på oppsatt tid og det er lagenes ansvar å være klare
 • En spiller kan ikke delta på flere en ett lag per turnering.
 • Det anbefales 4-6 spillere per lag.
 • Klassene GJ13, GJ15 og GJ17 kan gjennomføres på samme dag og det forutsetter mulighet for to fullverdige 1/3 baner (vinter)
 • Dispensasjoner søkes på vanlig måte til regionen
 • Det er krav om en dommer per kamp
 • Pris per deltagende lag er kroner 500 per runde, og man melder seg på til hver enkelt runde.

Terminliste og påmelding til Blå-løype finner du ved å klikke på boksen «Rundespill» nedenfor og utvide fanen «Blå-løype» som er nederst på siden du kommer til.

For å finne riktig turnering i TA skriver du «IBR» i søkefeltet «Turnering» inne i TA. Da vil du finne alle turneringer/runder som er åpne for påmelding i Innlandet. IBR er koden for «Innlandet Bandyregion» og for blå-løype velger du turnering med dette navnet.