3v3 Playmaker er vårt nye konsept innenfor lavterskel-konkurranse. Konkurranseformen som vi tidligere har kjent som «Blå løype» har nå fått en spennende oppgradering, samtidig som vi har beholdt spillformen som vi kjenner den fra før.

3v3 Playmaker er en konkurransestruktur som skal gjøre det mulig å delta på rundespill for flere lag. Vi håper og tror at ved å tilby denne strukturen kan vi på sikt bygge opp de aldersbestemte klassen GJ17-19 i vår region. Våre erfaringer er at det største frafallshullet i regionen er i overgangen GJ13-> GJ15, og derfor ønsker vi å tilby strukturen «3v3 Playmaker» som er forsøk på å forhindre dette frafallet.

Playmaker-formen er strukturert slik at vi beholder tradisjonell 3 mot 3-innebandy med målvakt, men i tillegg til at vi følger vanlig kampreglement vil det være mulig å «score mål» ved å klare ulike lagsoppgaver underveis i kampene. Dette tror vi vil være med på å legge til rette for mer lagspill, mer samarbeid, samt gjøre lagene mindre avhengig av enkeltspillere.

Lagsoppgavene vil variere fra turnering til turnering og vil bli tydelig kommunisert på forhånd.

Et eksempel på lagsoppgave kan være antall pasninger innad i laget, eller det å klare å holde ballen i laget en viss tid. Målvakter vil også eksempelvis kunne skaffe laget sitt poeng (mål) ved å klare enkelte oppgaver.

Ved gjennomføring av 3v3 Playmaker vil man i tillegg til dommere ha egne sensorer som holder kontroll på lagsoppgaver.

Påmelding

For å finne riktig turnering i TA skriver du «IBR» i søkefeltet «Turnering» inne i TA. Da vil du finne alle turneringer/runder som er åpne for påmelding i Innlandet. IBR er koden for «Innlandet Bandyregion» og for blå-løype velger du turnering med dette navnet.