Vi ønsker velkommen til GJ13-sesongen 2021/2022! 

Tradisjonelt er det blitt spilt rundespill i klassen GJ13, men vi har for våren 2022 valgt å gjennomføre ordinært seriespill i denne klassen. Grunnlaget for dette er at vi ser det er mye større sannsynlighet for at kampen kan spilles ved enkeltstående kamper enn ved større rundespill som involverer flere lag i samme hall på samme dag. Beslutningen ble tatt i samråd med klubber som har lag i den aktuelle klassen.

GJ13-klassen skal bruke elektronisk kampskjema. Dette betyr at man må ha PC med nett-tilgang i sekretariatet, samt riktig tilgang i idrettens systemer. Er du i tvil om riktige tilganger er på plass, oppfordrer vi til å ta kontakt med regionen for å dobbeltsjekke, og senest innen torsdag før rundespillet! 

ARKIV:

Kampoppsett og Tabell for sesongen 2021/2022 finner du her (rundespill som ble gjennomført høsten 2021):

Tabell GJ13-sesongen 2021/2022

Statistikk GJ13 sesongen 2021/2022 finner du her!

Oversikt over høstens rundespill finner du her: