Minirunder er et tilpasset konkurransetilbud organisert som turneringsspill for barn mellom 6 og 11 år i innebandy.

I Minirundene er det mange kamper på kort tid, det spilles på redusert banestørrelse med færre spillere, uten resultattavle og med likespill-prinsippet.

Målet med minirundene er å få flest mulig unge til å spille innebandy. Minirundene forsøkes organisert på en måte som gjør den lett tilgjengelig, lite tidkrevende, godt organisert, med stor aktivitet og ikke minst sånn at det skal være gøy.

I samarbeid med en arrangementsansvarlig klubb inviteres det til syv Minirunder i løpet av sesongen.Rundene arrangeres over to dager,men hver enkelt klasse spiller sine kamper på en av dagene.

av lag gjøres til hver enkelt runde og skjer via TurneringsAdmin. Klubbene velger fritt hvilke runder de ønsker å delta på. Det ingen krav til fast deltakelse eller aktivitet for å bli med.

for hver enkelt runde vil være syv dager for den aktuelle runden. 

Hva er Minirunder
Retningslinjer for gjennomføring av minirunder (innebandy)