Informasjon til Minirundearrangører
Informasjon til arrangører av Minirunder og 3v3-runder

Deres klubb skal arrangere Minirunde, og i den forbindelse har UU satt sammen noen retningslinjer arrangørklubbene skal følge. Videre finnes noen tips og råd for en god gjennomføring.

Minirunden er et fantastisk konsept som spillere, trenere, klubber og foreldrene liker veldig godt. Minirunden skal være profesjonelt, forutsigbart, gjenkjennelig, og ikke minst morsomt.

Minirunden foregår på en lørdag og søndag. Etter at tildeling er blitt gjort, sørg for at klubben har booket spillested for hele helgen. Dette gjøres med en gang, slik at man sikrer seg halltiden.

Kontaktperson

Det er arrangørklubbens ansvar og melde inn en kontaktperson til Oslo og Akershus Bandyregion i god tid før arrangementet. Kontaktperson med kontaktinformasjon sendes til andre.hagen@nif.idrett.no

Turneringsgruppe

Klubben må opprette en turneringsledelse, da det er mye som må planlegges i god tid.

Velkomstbrev

Arrangørklubbene, er ansvarlig for å lage et velkomstbrev til minirunden de skal arrangere. Velkomstbrevet sendes inn til OABR på innebandy.oabr@nif.idrett.no i god tid før minirunden. Velkomstbrevet publiseres på våre nettsider i forkant av minirunden. 

Personal

Alle som har en funksjon med arrangementet, bør uniformeres. Bruk vest, t-skjorte, drakt eller lignende.

Ansvarsområder

Det gis klare ansvarsområder til funksjonærene.

Vaktlister

Sett opp vaktlister med navn og mobilnummer.

Spilleflater

 • Det er viktig at vi lager riktige baner.
 • Dersom arrangørklubb skal arrangere minirunde med 3 eller 4 spilleflater, må det være nok vant til dette. Det er arrangørklubb sitt ansvar å ha nok vant til gjennomføringen av minirunden. 
 • Midtstrek, innslagspunkt fra rundvant og målgård skal merkes. 
 • Spilleflatene bør gjøres klar dagen/kvelden i forveien, det er enkelt, men tidkrevende.
 • Husk å rengjør spilleflatene med svaber eller lignende. 
 • Antall: Minimum 4 personer, men jo flere jo bedre.

Mål

KlasseMålstørrelse
Minimix og Superinnebandy60*90 cm
G/J 7 år, 9 år og 11 år (alle klasser med målvakt)90*120 cm
3v3 runden, alle klasser45*60 cm

Antall spillere på banen   

(Info kommer)

Dommere

Arrangørklubb dekker kostnader for dommer. Sørg for å ha nok dommere, gjerne klubbens litt eldre spillere. Sørg for at dommerne er godt instruert. Dommerkomiteen har utarbeidet enkle retningslinjer på hvordan vi opptrer som dommere. Det er viktig at dommerne skiller seg ut, og at de ser ut som nettopp dommere Få tak i egne t-skjorter eller drakter til disse.

Antall: 2-3 dommere pr spilleflate. Det bør være et rulleringssystem, det blir en lang dag.

I klassen Superinnebandy skal det benyttes kun voksne dommere.

I Klassen 3v3-Runden J/G 12/13, og J/G 14/15 må dommerne være minimum 16 år.

I Klassen 3v3-Runden Senior må dommerne være minimum 20 år.

Sekretariat

Her bør det sitte 2-3 personer. Klokken på veggen og speaker er deres hovedoppgaver.

Sørg for at de som sitter i sekretariat kan bruke klokken.

Antall: 2-3 personer.

Kampene skal vare i 15 min, det er lagt opptil 3 min pause mellom kampene (3 kamper i timen pr. bane).

Vert

Alle Minirunder skal ha en god vert. Vertens oppgaver er å ønske velkommen til lagene som ankommer hallen, kunne fortelle de hvilken garderobe de skal være i, ha kampoppsett eller henvise til et sted det henger, kunne fortelle om hvor tribunen og kiosker er, informere om forsinkelser osv.

Dette er med og skaper flyt for de som kommer inn i hallen.

Antall: 1-2 personer.

Superinnebandy

Superinnebandy har egen klasse på lik linje som alle de andre klassene.

Superinnebandy er et tilrettelagt tilbud for mennesker med spesielle behov. Det kan være personer som har en nedsatt kognitiv eller fysisk funksjon, men som fremdeles kan oppleve mestringsglede med kølle og ball. 

3v3-Runden

3v3-Runden er lavterskel-tilbud til ungdom og voksne fra sesongen 2022/2023. Kampene berammes som de siste puljene i Minirunden. Kampene spilles 3 mot utespillere, uten målvakt.

Viktig å tenke på

 • Som arrangørklubb skal det meldes inn en kontaktperson i god tid før arrangementet. Det bør være en person til stede som lagene kan henvende seg til, som tar litt ansvar for superlagene.
 • Kontaktpersonen skal møte lagene ved ankomst og være behjelpelig ved evt. endringer i kampoppsettet.
 • Laglederne oppfordres til å lage så jevne lag som mulig
 • Dersom nivåforskjellen blir for store kan man utjevne ved å sette inn ekstra spillere
 • Det kan være store aldersforskjeller, men det trenger nødvendigvis ikke bety så mye. Det kommer også an på det kognitive nivået.
 • Den eldste på det ene laget trenger ikke å spille når den yngste spiller på det andre laget. Laglederne kan tilpasse underveis.
 • Forberede dommerne på at dette er lag med spillere som har forskjellige forutsetninger for å forstå regler, og at reglene tilpasses.

Inngang

Inngang til Minirunde skal ikke koste mer 50,- pr. dag. Barn under 16 år skal være gratis.

Antall: 2 personer.

Kiosk

Kiosk er en viktig inntektskilde. Sørg for å ha nok av alt, og gjerne en del sunnere varianter.

Det går allikevel mye vafler (røre) og kaker (form). Dette er en fin dugnad for foreldrene å ta med seg, som igjen gir penger til arrangørklubben.

Antall: 3-6 personer.

Garderober

Det skal foreligge en garderobeplan. Dette er et lite puslespill som først kan settes sammen når kamp oppsettet er klart. Merk garderobene godt, samt sørg for at informasjonen er lett synlig ved inngang.

Renhold

Sørg for at toaletter blir holdt rene, søppelbøtter tømmes, tørkepapir fylles, gjennom hele dagen.

Antall: 1 person.

Premier

Arrangørklubb dekker kostnader for premier. Det trenger ikke å være store flotte pokaler, men alle som har deltatt skal få en premie. Mange arrangører bruker medaljer med klubbens navn, og farger i. Det kan være lurt å unngå årstall på premiene slik at de kan gjenbrukes.

Sted premiering

Det er viktig å ha et eget og egnet sted for premie utdeling, her er det mye bilder som skal tas.

Antall: 2 personer.

Drift personell

Det er få kommuner som har disse på jobb i helgen, men det kan være greit å ha en kjentmann i hallen, eller som man kan få raskt kontakt med pr. telefon. Sikringer har det med å gå når pølsekokeren er tom for vann, eller 5 doble vaffeljern står og jobber.

Parkering

Viktig at det opplyses om parkeringsmuligheter i område. Det er kjedelig å få forsinkelser i kampprogrammet fordi deltagere må parkere langt unna, og ikke er klar over det.

Merk hvor det er parkering.

Parkering skal ikke tas betalt for så sant det ikke foreligger spesielle forhold.

Nedrigging

Hallen må ofte tømmes rett etter siste premie er delt ut. Sørg for å ha nok folk til dette også.

Antall: 10-15 personer.

Selve kampdagene er enkelt å gjennomføre så sant forberedelsene har vært gode, nyt dagen samt 100 vis av glade barn, trenere og foreldre.

Dommerveiledning for Minirunder

 • Dommerkomitéen har satt opp enkle kjøreregler for dommerne.
 • For superinnebandy kreves det voksne dommere!
 • Bruk gjerne klubbens unge dommere til Minirunden.
 • Oppgaven deres er å sørge for at kampen avvikles på en slik måte at ungene innføres i enkle regler og FAIRPLAY, samtidig som de har det moro.
 • Før kampstart, hilse på begge lagenes ledere og sjekk at de har fått lest denne dommerinstruksen.
 • Den skal ha blitt sendt til dem og skal for øvrig skrives ut og legges ved sekretariatet.
 • Vi ber deg ha særlig fokus på utstyr og forenklede regler.

Utstyr

 • Alle SKAL ha briller.
 • Keeper MÅ ha hjelm og korrekt utstyr (bukse, trøye).
 • Spillerne på et lag skal se like ut, men det er ikke noe krav til design på trøye, nummer på draktene etc. 

Forenklede regler

 • Høy kølle (over hoftehøyde) SKAL blåses for.
 • Dytting/hardt spill SKAL blåses for.
 • Åpenbare slag SKAL blåses for.
 • Slag på keeper SKAL blåses for.
 • Unngå å holde fordel for de aller yngste (minimiks og 6 år) – det er viktigere å blåse for å lære reglene.
 • Utkast fra keeper MÅ sprette i gulvet minimum en gang før den passerer midtstreken.

Oppførsel

 • Utbrudd fra lagledere skal ikke tolereres.
 • Ved protester på dømming, irettesett lagleder umiddelbart.
 • Husk at du har myndighet til å bortvise – ved gjentatt usportslig opptreden.
 • Det er meget viktig at det holdes fokus på FAIRPLAY.

Utstyrsavtale Pureplay AS

Utstyrsavtalen Pureplay AS har inngått med NBF gir en eksklusiv rett til salgsstands på arrangement arrangert av forbund, region eller krets.

Dette betyr at ingen andre utstyrleverandører for klær eller innebandyutstyr eller vant kan ha salgstands på samme arrangement uten at dette er godkjent av NBF eller Pureplay.

Pureplay vil ta kontakt med region eller krets for å få en oversikt over minirunder og informere om hvilke minirunder de skal delta på og reservere sin eksklusivitet.

Minirunder, som Pureplay ikke skal delta på, kan andre utstyrleverandører knyttet til arrangør klubb få adgang til, og at Pureplay informeres om dette.

Har dere spørsmål til gjennomføringen, send e-post til innebandy.oabr@nif.idrett.no 

Lykke til som arrangør for Minirunden!

Minirunden er et fantastisk konsept som spillere, trenere, klubber og foreldrene liker veldig godt.

Forventningsfulle innebandyspillere gleder seg til Minirunder hos dere!                  

Håper dere er klare til å lage en morsom og høytidelig ramme rundt arrangementet.

Arrangør får ferdig kampoppsett av regionen

Alle inntekter i forbindelse med arrangementet (inngangspenger, kafeteria, loddsalg osv) går til arrangør

Velkomstbrev fra arrangør av Minirunde