Lisenser 2021/ 2022 i Oslo og Akershus
Retningslinjer Aldersdispensasjon
Søknadsskjema Aldersdispensasjon
Aktivitetsserien
Omberammingsblankett
Løpende kamptid
Kvotebestemmelse for lag tilhørende 2. og 3.divisjon Kvinner
Prøveordning – Kvotebestemmelse for lag tilhørende 4. og 5.divisjon Menn
Old Boys (+35)
Old Girls (+33)
Veteran Menn (+42)
Superveteran Menn (+50)