Lisenser 2024/2025 i Oslo og Akershus Bandyregion
Retningslinjer Aldersdispensasjon
Søknadsskjema Aldersdispensasjon
Aktivitetsserien
Omberamming av kamper

Elektronisk omberamming

Alle søknader om omberamminger av kamper, i klassene fra Gutter/Jenter 12 år til og med senior, skal gjøres via TurneringsAdmin (TA), og kan kun utføres av personer som er tildelt riktig funksjon av klubben.

Personer med funksjon knyttet klubb

  • Leder
  • Daglig Leder
  • Kampansvarlig klubb

Klubbene må tildele funksjoner til personer som skal ha rettighetene til å søke om omberamminger av kamper. Vi minner også om at klubbene må legge inn funksjonene lagleder og trener for alle lagene. 

Rutiner på å søke om å flytte en kamp:

Avtal med motstander

  • Det skal avtales nytt kamptidspunkt med motstander før det søkes om omberamming
  • Kontaktperson på motstanderlaget skal oppgis i søknaden

Søker har ansvar for å sørge for at hallen er ledig på nytt tidspunkt.

Ingen omberammelse er gyldig og gjeldende før endringsmelding er sendt ut og kampen er oppdatert med nytt kamptidspunkt i TA.

I aldersklassene 10 og 11 år spilles kampene i et rundespill. Her kan ikke enkeltkamper omberammes. 

Omberamming etter fastsatt serieoppsett, men minst 14 dager før kamp (ingen kostnad) 

Omberamming mellom 14 dager og 7 dager før kamp koster 1.000 kr i gebyr. 

Gebyret må forhåndsbetales til kontonr 6051.06.02687 og kvittering på utført betaling lastes opp i forbindelse med utfylling av søknad. Søknader uten vedlagt kvittering avvises automatisk. Det skal avtales nytt kamptidspunkt med motstander før det søkes om omberamming. Søknader uten ny dato avvises automatisk.

Det er ikke anledning til å omberamme senere enn 7 dager før kamp.

Omberamming senere enn 7 dager godkjennes kun ved sykdom av epidemisk karakter som gjør at laget ikke kan stille minste antall spillere ifølge «spilleregler for innebandy» § 301, punkt 2 (minimum 5 utespillere og målvakt). Liste over utilgjengelige spillere må sendes til innebandy.oabr@nif.idrett.no sammen med skriftlig søknad om omberammelse. Innvilget søknad fører ikke til gebyr.

Alternativet til å stille på kamp er å melde walk over. Dette straffes jmf. «straffereaksjoner for brudd på kampreglementet» punkt 1 (lag som ikke møter på kamp) der det heter:

«[…]

Lag i lavere divisjoner som uteblir fra kamp uten gyldig forfall bøtelegges med kr. 1000 for første gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse forhøyes boten til kr. 2.000, og laget diskvalifiseres fra serien. Alle lagets kamper strykes fra tabellen. Laget skal neste sesong spille i laveste divisjon.

Dersom laget ikke gir beskjed til det andre laget, dommere og administrerende myndighet senest 48 timer før kampen skal starte, forhøyes de respektive bøtene med kr 500.»

Jmf. tidligere praksis i OABR blir ikke et lag strøket fra serien før ved 3. gangs WO/lag ikke møtt. Dette er altså et avvik fra «straffereaksjoner for brudd på kampreglementet»

Alle lag må sørge for å ha riktig kontaktinfo på lagleder/trener registrert i TurneringsAdmin for å kunne motta beskjeder.

Gebyrfrie perioder

Fri omberammingsperiode 1, 17. aug – 8. sept 

•Lagene kan omberamme dato på kamper i regionseriene kostnadsfritt etter avtale mellom lagene. Det forutsettes at lagene finner ny dato i samarbeid. 

•Motstanderlag kan ikke nekte flytting. 

•Alle omberamminger foregår via elektronisk omberammingsskjema i TurneringAdmin.

Regionskontoret setter klokkeslett for kampen.

Fri omberammingsperiode 2, 1.-12. desember

•Lagene kan omberamme dato på kamper i regionseriene kostnadsfritt etter avtale mellom lagene. Det forutsettes at lagene finner ny dato i samarbeid. 

•Motstanderlag kan ikke nekte flytting. 

•Alle omberamminger foregår via elektronisk omberammingsskjema i TurneringAdmin.

Regionskontoret setter klokkeslett for kampen. 

Arrangementstider 

•Tidligste kamptidspunkt i helgene er 0900 lørdag og 1000 søndag

•Tidligste kamptidspunkt på ukedag i hall innenfor regionen er 1800. Seneste kampstart er 2100. 

•Tidligste kamptidspunkt på ukedag i hall utenfor regionen er 1900. Seneste kampstart er 2030. 

Løpende kamptid
Kvotebestemmelse for lag tilhørende 1., 2. og 3.divisjon Kvinner
Kvotebestemmelse for lag tilhørende 3., 4. og 5.divisjon Menn

I tillegg til kvotebestemmelsenes tre utespillere definert i kampreglementets § 30 pkt 4, tillates at ytterligere to utespillere i junioralder, kan gå ned på lavere rangert lag uten å måtte stå over en kamp for det høyere rangerte lag. I praksis betyr dette at kvotebestemmelsene for lag tilhørende 3,. 4. og 5. divisjon Menn er utvidet til fem spillere, men hvor minimum to av de fem utespillerne må være juniorspillere. Juniorspilleren må være født i perioden  2008 – 2004 .

NBFs spillereglement 613

NBFs spillereglement 613 2)

En regional regel for OABR. NBFs spillereglement 613 2) OABR-I innfører umiddelbart regel hvor det ikke skal gis kampstraff eller annen utvisning, dersom det under en kamp, oppdages at en spiller i klassene opp til og med J/G18-23 ikke står på kampskjema med deltatt avhuking. Spilleren må ha deltatt da kampen starter.

I disse tilfellene skal dommerne, i samarbeid med sekretariatet og lagene, påse at spilleren påføres kampskjema/legges inn i spillertroppen med deltatt avhuking.

Generell aldersdispensasjon (uten søknad) for jenter i junioralder

Generell aldersdispensasjon fra  § 30 punkt 6. 

Det gis en generell aldersdispensasjon (uten søknad) for jenter i junioralder, de kan være inntil 2 år overårige når de spiller kamper i klassene G14-G17. 

I klassene G12 og G13 kan man være inntil 1 år overårig. 

Dispensasjonen gjelder ikke i NM. 

J17-19 Info

J19 spillere som ikke spiller elite tillates spill i J17 sesongen 23/24 da det ikke er J19 serie eller J18-23 serie

Old Boys (+35)
Old Girls (+33)
Veteran Menn (+40)

Spillere (uansett alder) som spiller / har spilt Eliteserie, 1. og 2. divisjon Menn samme sesong, kan ikke delta i Veteran Menn. Spillere i Veteran Menn gis også anledning til spill 3., 4. og 5. divisjon Menn. 

Veteran Menn spiller ordinært seriespill med en kamp à tre perioder pr. kampdag.

Det tillates (uten søknad) å delta i hver kamp med inntil tre spillere født inntil 5 år etter alderskravet. Dette for at flest mulig klubber skal få nok spillere til å kunne melde på lag. 

Spillere som inneværende sesong har spilt i Eliteserien, 1. og 2. div Menn som ønsker å slutte på høyere nivå i løpet av sesongen gis en karantenetid på 3 kamper fra forbundsserien eller regionsserien. 

Generelt:

Oslo og Akershus Bandyregion kan etter søknad innvilge dispensasjon. Søknaden skal begrunnes.

Superveteran Menn (+50)
Godkjent fødselsår for alle klasser

Godkjent fødselsår for alle klasser 2023/2024

Jenter 18-232000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
J19 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
J172006, 2007, 2008, 2009
J152008, 2009, 2010, 2011
J142009, 2010, 2011, 2012
J132010, 2011, 2012, 2013
J122011, 2012, 2013, 2014
J112012, 2013, 2014, 2015
J102013, 2014, 2015, 2016
Gutter 18-232000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
G192004, 2005, 2006, 2007, 2008
G182005, 2006, 2007, 2008
G172006, 2007, 2008, 2009
G162007, 2008, 2009, 2010
G152008, 2009, 2010, 2011
G142009, 2010, 2011, 2012
G132010, 2011, 2012, 2013
G122011, 2012, 2013, 2014
G11 2012, 2013, 2014, 2015
G102013, 2014, 2015, 2016
Senior Menn2008 og eldre
Senior Kvinner2008 og eldre
Veteran1983 og eldre
Old Boys1988 og eldre
Old Girls1990 og eldre