Lisenser 2023/2024 i Oslo og Akershus Bandyregion
INNEBANDYGrunnlisensUtvidet lisensOABR Serier
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serier *20852465
Spillerlisens for spillere i høyeste krets/regionale serier15901870OABR 1. Div Øst Kvinner og OABR 2. Div Menn
Spillerlisens for spillere i laveste krets/regionale serier7301060OABR Junior 18-23, OABR 5. Div Menn, OABR 2. Div Kvinner, OABR Old Girls, OABR Menn Bredde A og OABR Menn Bredde B
Spillerlisens for øvrige seniorserier10251425OABR 3. Div Menn og OABR 4. Div Menn
Spillerlisens for spillere født 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 og 20106901035
Spillerlisens for spillere født 2011405525
Spillerlisens for spillere født 2012 og senere (forsikret gjennom barneidrettsforsikringen)35
Turneringslisens530
Dommerlisens (alle serier)755
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier)455
Mosjonslisens uten skadeforsikring250
Spillerlisens for EL-innebandy460680
Engangslisens NM-Veka EL-innebandy270
* Eliteserien menn, Eliteserien kvinner, 1.div øst menn
BANDYGrunnlisensUtvidet lisens
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie*20852465
Spillerlisens for øvrige seniorserier, født 2003 eller tidligere10251425
Spillerlisens for spillere født 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 og 20106901035
Spillerlisens for spillere født i 2011405525
Spillerlisens for spillere født 2012 og senere (forsikret gjennom barneidrettsforsikringen)35
Turneringslisens530
Dommerlisens (alle serier)755
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier)455
* Eliteserien menn
HOCKEY (gjelder frem til 01.10.2023)GrunnlisensUtvidet lisens
Spillerlisens for senior spillere født 2004 eller tidligere9051270
Spillerlisens for junior født 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010360600
Spillerlisens for spillere født 2011 og senere (forsikret gjennom barneidrettsforsikringen)30
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier)425
Dommerlisens (alle serier)710
Turneringslisens500

Fors.bevis og -vilkår Norges Bandyforbund fra 01.09.2022

Alle aldersbestemte spillere som spiller opp på seniornivå, må betale mellomlegget mellom sin egen lisenstype og lisenstypen som er gjeldende i den serien de skal spille i. Mellomlegget inntreffer kun ved spill opp på seniornivå, ikke på aldersbestemt nivå. Ved innbetalinger av mellomlegg brukes samme kid-nummer som ved opprinnelig lisensbetaling.

Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret av NIF gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Les mer her.
Barn født i 2011 eller senere, som deltar i kampaktivitet, må betale en deltakeravgift (lisens) på kr. 30 til Norges Bandyforbund.

Retningslinjer Aldersdispensasjon
Søknadsskjema Aldersdispensasjon
Aktivitetsserien
Omberamming av kamper

Elektronisk omberamming

Alle søknader om omberamminger av kamper, i klassene fra Gutter/Jenter 12 år til og med senior, skal gjøres via TurneringsAdmin (TA), og kan kun utføres av personer som er tildelt riktig funksjon av klubben.

Personer med funksjon knyttet klubb

  • Leder
  • Daglig Leder
  • Kampansvarlig klubb

Klubbene må tildele funksjoner til personer som skal ha rettighetene til å søke om omberamminger av kamper. Vi minner også om at klubbene må legge inn funksjonene lagleder og trener for alle lagene. 

Rutiner på å søke om å flytte en kamp:

Avtal med motstander

  • Det skal avtales nytt kamptidspunkt med motstander før det søkes om omberamming
  • Kontaktperson på motstanderlaget skal oppgis i søknaden

Søker har ansvar for å sørge for at hallen er ledig på nytt tidspunkt.

Ingen omberammelse er gyldig og gjeldende før endringsmelding er sendt ut og kampen er oppdatert med nytt kamptidspunkt i TA.

I aldersklassene 10, 11 og 12 spilles kampene i et rundespill. Her kan ikke enkeltkamper omberammes. 

Omberamming etter fastsatt serieoppsett, men minst to uker før kamp (ingen kostnad) 

Omberamming mindre enn to uker før kamp (søknadsgebyr kr 1000,-) 

Noen tips før søknad innsendes: 

  • Søk i god tid. Hvis store deler av et lag skal på leirskole, konfirmantleir o.l., er dette en opplagt god søknadsgrunn. Dette er søknadsgrunner som bør ha lang forutsigbarhet. 
  • OABR forventer at et lag skal skulle stille til kamp hvis det kan stille med 8 spillere inkl. målvakt (dvs med to innbyttere). 
  • OABR forventer at en kamp skal spilles, selv om laget ikke kan stille med sin faste målvakt, en utespiller må av og til måtte stå i mål. 
  • Et tett kampprogram kan gjøre det vanskelig å finne andre ledige datoer som passer begge lag. 
  • Husk at en sen omberamming får konsekvenser for svært mange personer som på kort varsel må legge om sine planer. Begge lags spillere, dommere, trenere, foreldre og supportere teller gjerne totalt 50 berørte personer for en enkelt kamp, i tillegg til det merarbeidet som omberammingen medfører. 
Løpende kamptid
Kvotebestemmelse for lag tilhørende 1., 2. og 3.divisjon Kvinner
Kvotebestemmelse for lag tilhørende 3., 4. og 5.divisjon Menn

I tillegg til kvotebestemmelsenes tre utespillere definert i kampreglementets § 30 pkt 4, tillates at ytterligere to utespillere i junioralder, kan gå ned på lavere rangert lag uten å måtte stå over en kamp for det høyere rangerte lag. I praksis betyr dette at kvotebestemmelsene for lag tilhørende 3,. 4. og 5. divisjon Menn er utvidet til fem spillere, men hvor minimum to av de fem utespillerne må være juniorspillere. Juniorspilleren må være født i perioden  2008 – 2004 .

NBFs spillereglement 613

NBFs spillereglement 613 2)

En regional regel for OABR. NBFs spillereglement 613 2) OABR-I innfører umiddelbart regel hvor det ikke skal gis kampstraff eller annen utvisning, dersom det under en kamp, oppdages at en spiller i klassene opp til og med J/G18-23 ikke står på kampskjema med deltatt avhuking. Spilleren må ha deltatt da kampen starter.

I disse tilfellene skal dommerne, i samarbeid med sekretariatet og lagene, påse at spilleren påføres kampskjema/legges inn i spillertroppen med deltatt avhuking.

Generell aldersdispensasjon (uten søknad) for jenter i junioralder

Generell aldersdispensasjon fra  § 30 punkt 6. 

Det gis en generell aldersdispensasjon (uten søknad) for jenter i junioralder, de kan være inntil 2 år overårige når de spiller kamper i klassene G14-G17. 

I klassene G12 og G13 kan man være inntil 1 år overårig. 

Dispensasjonen gjelder ikke i NM. 

J17-19 Info

J19 spillere som ikke spiller elite tillates spill i J17 sesongen 23/24 da det ikke er J19 serie eller J18-23 serie

Old Boys (+35)
Old Girls (+33)
Veteran Menn (+40)

Spillere (uansett alder) som spiller / har spilt Eliteserie, 1. og 2. divisjon Menn samme sesong, kan ikke delta i Veteran Menn. Spillere i Veteran Menn gis også anledning til spill 3., 4. og 5. divisjon Menn. 

Veteran Menn spiller ordinært seriespill med en kamp à tre perioder pr. kampdag.

Det tillates (uten søknad) å delta i hver kamp med inntil tre spillere født inntil 5 år etter alderskravet. Dette for at flest mulig klubber skal få nok spillere til å kunne melde på lag. 

Spillere som inneværende sesong har spilt i Eliteserien, 1. og 2. div Menn som ønsker å slutte på høyere nivå i løpet av sesongen gis en karantenetid på 3 kamper fra forbundsserien eller regionsserien. 

Generelt:

Oslo og Akershus Bandyregion kan etter søknad innvilge dispensasjon. Søknaden skal begrunnes.

Superveteran Menn (+50)
Godkjent fødselsår for alle klasser

Godkjent fødselsår for alle klasser 2023/2024

Jenter 18-232000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
J19 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
J172006, 2007, 2008, 2009
J152008, 2009, 2010, 2011
J142009, 2010, 2011, 2012
J132010, 2011, 2012, 2013
J122011, 2012, 2013, 2014
J112012, 2013, 2014, 2015
J102013, 2014, 2015, 2016
Gutter 18-232000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
G192004, 2005, 2006, 2007, 2008
G182005, 2006, 2007, 2008
G172006, 2007, 2008, 2009
G162007, 2008, 2009, 2010
G152008, 2009, 2010, 2011
G142009, 2010, 2011, 2012
G132010, 2011, 2012, 2013
G122011, 2012, 2013, 2014
G11 2012, 2013, 2014, 2015
G102013, 2014, 2015, 2016
Senior Menn2008 og eldre
Senior Kvinner2008 og eldre
Veteran1983 og eldre
Old Boys1988 og eldre
Old Girls1990 og eldre