Lisenser 2021/ 2022 i Oslo og Akershus
Retningslinjer Aldersdispensasjon
Søknadsskjema Aldersdispensasjon
Aktivitetsserien
Omberammingsblankett
Løpende kamptid
Kvotebestemmelse for lag tilhørende 2. og 3.divisjon Kvinner
Prøveordning – Kvotebestemmelse for lag tilhørende 4. og 5.divisjon Menn

Prøveordning for NBFs spillereglement 613 2

Prøveordning for NBFs spillereglement 613 2)

OABR-I innfører umiddelbart og for sesongen 2021-2022 en testregel hvor det ikke skal gis kampstraff eller annen utvisning, dersom det under en kamp, oppdages at en spiller i klassene opp til og med J/G14 ikke står på kampskjema eller ikke står på kampskjema med deltatt avhuking. Spilleren må ha deltatt da kampen startet.

I disse tilfellene skal dommerne, i samarbeid med sekretariatet og laget, påse at spilleren påføres kampskjema/legges inn i spillertroppen med deltatt avhuking.

Etter sesongen evalueres ordningen.

DK OABR-I

Old Boys (+35)
Old Girls (+33)
Veteran Menn (+40)
Superveteran Menn (+50)