IDRETTSSYSTEMENE

De viktigste verktøyene Norges Idrettsforbund benytter for medlems- og turneringsadministrasjon:
Min Idrett
SportsAdmin
TurneringsAdmin
KlubbAdmin

BRUKERVEILEDNINGER FOR DIGITAL DOMMERREGNING I TURNERINGSADMIN (TA) OG IDRETTSOPPGJØR (IO) 

Hva gjør dommer?

Dommer logger seg inn i TA (ta.nif.no) med sin vanlige Min Idrett bruker og går til «Mine Dommerregninger». Her listes dommerens oppdrag/kamper opp når de er ferdigspilt og fått et resultat.

Dommer må ha registrert et bankkontonummer i dommerprofilen sin i TA for å kunne sende oppdrag videre for utfylling i IO.

Dommer velger hvilke oppdrag/kamper som skal legges i samme regning, og sender de valgte til IO. Det vil si å samle de kamper som skal utbetales av samme klubb i samme regning. Kamper som er sendt til IO, vil legge seg i en egen liste, som en finner ved å hake av for “Vis kamper sendt til godkjenning”.

Dommer går til IO ved å trykke på den blå knappen «IdrettsOppgjør» øverst til venstre på siden. (Ved eventuelle problemer med at siden henger ved innlogging, trykk F5 for å løse problemet).

Dommer velger så en regning i IO, sjekker og fullfører denne, og trykker «send» nederst på siden. Regningen er nå sendt til betalende klubb for godkjenning og utbetaling.

NB! Kjøregodtgjørelse og Diett er ikke aktivert, og skal fortsatt sendes inn via VISMA.

Dommer må, inntil IO og dommerregning har utviklet integrasjon med regnskapssystemer (ila 2020), gi personopplysninger som klubb trenger for å betale ut beløpene på dommerregningene. Dette i henhold til GDPR og lov om å lagre/oppbevare opplysninger som Personnummer og Skattekommune. Kontakt forbund eller region for informasjon om hvem i klubben man kan kontakte for å oppgi nødvendige personopplysninger.

NB! Det skal IKKE sendes inn personnummer i kommentarfeltet i IO, da dette strider mot GDPR. Ta kontakt med klubben for å formidle dette direkte.

Vi henviser til brukerveiledninger utarbeidet av Norges Idrettsforbund for utfyllende informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/digital/ta/brukerveiledning/dommer-i-ta/dommerregning/

(NIFs brukerveiledninger er omfattende da de også inkluderer føring av reise og diett, så dere som innebandydommere kan se bort fra flere av punktene).

Hvis regning eventuelt ikke er godkjent eller betaling ikke er mottatt innen rimelig tid: 
Send e-post til innebandy.oabr@nif.idrett.no med informasjon om kampdato og hjemmelag.

Hva gjør klubb?

Klubb behandler og godkjenner nå dommerregninger kun i IdrettsOppgjør (IO) (idrettsoppgjor.nif.no), ved å logge seg inn med vanlig Min Idrett bruker. (Ved eventuelle problemer med at siden henger ved innlogging, trykk F5 for å løse problemet).

Klubb må lage seg gode rutiner for hvem som skal behandle dommerregninger og hvem som skal stå for utbetaling. Klubb må påse at disse personene har en funksjonstype i idrettssystemene som gir rettigheter til godkjenning av dommerregninger.

Med disse funksjonstypene har man allerede automatisk tilgang til å godkjenne dommerregninger i IO:

  • Leder
  • Daglig leder
  • Kasserer (styremedlem)
  • Leder (ansatt)
  • Org. ansvarlig

Funksjonen «Godkjenner IdrettsOppgjør» kan tildeles av klubb til personer som kun skal ha i oppgave å godkjenne dommerregninger.

(Les mer om rolletildeling til IdrettsOppgjør)

Klubb godkjenner eller evt. sender regning i retur til dommer under “Behandling av krav”, på samme måte som det ble gjort tidligere i TA:

  • Etter godkjenning betaler klubb ut kravet til dommer på kontonummer i regningen.
  • Klubb kan ved eventuelle feil sende regningen i retur. Da må dommer gjøre eventuelle endringer før regningen sendes på nytt til klubb.

Klubb må, inntil IO og dommerregning har utviklet integrasjon med regnskapssystemer (ila 2020), ta direkte kontakt med dommer for å få de personopplysningene man trenger for å utbetale beløpene på dommerregningene. Dette i henhold til GDPR og lov om å lagre/oppbevare opplysninger som Personnummer og Skattekommune.

NB! Dommerne har fått beskjed om å IKKE sende inn personnummer i kommentarfeltet i IO, da dette strider mot GDPR. Kontakt må opprettes mellom klubb og dommer for å formidle dette direkte.

Klubb bør minimum en gang i uken utbetale krav fra dommere.

Vi henviser til brukerveiledninger utarbeidet av Norges Idrettsforbund for utfyllende informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/digital/ta/brukerveiledning/klubb-i-ta/dommerregning/

(NIFs brukerveiledninger er omfattende da de også inkluderer føring av reise og diett, så dere som innebandyklubber kan se bort fra flere av punktene).

Alle brukerveiledninger for TurneringsAdmin, Sportsadmin, og Live-Admin (InnebandyLive)
Brukerveiledning for oppdatering av fuksjoner i Sportsadmin (SA)
Hvordan tildele funksjoner i SportAdmin med rettigheter til å føre Live-admin
Hvordan legge til klubblogoen på et lag i SportsAdmin
Hvordan logge inn i TurneringsAdmin via Min Idrett
Legge inn spillerstall i TurneringsAdmin
Hvordan legge til spiller i spillerstall med duplikater registrert i SportsAdmin/Min Idrett
Legge inn kamptropp i TurneringsAdmin (TA)
Hvordan legge inn kamptropp i Min Bandy

Hvordan finne Live-kamper i TurneringsAdmin
Hvordan eksportere kamp fra TurneringsAdmin til LiveAdmin
Hvordan oppgradere fra registreringsnivå standard (uten skudd) til avansert (med skudd) i Live-admin
Kontroll av kamptropp før signering i Live-admin
Hvordan avslutte en kamp korrekt i Live-admin
Viktig info om forlenget spilletid og straffekonkurranse i InnebandyLive
Hente pinkode i appen Min Bandy til signering av kamptropp /kampskjema i LiveAdmin
Hvordan følge cup, sluttspill, turnering i mobilappen Min Bandy
Hvordan melde på lag til en turnering i TA

Disse to skal kun benyttes i nødstilfelle (hvis InnebandyLive ikke har fungert e.l.):