Foto av: NBF

Smittevernstiltak for Vikingen

Vi ønsker at vår landslagsvirksomhet skal være en trygg arena for våre toppidrettsutøvere og vi har derfor iverksatt ytterligere tiltak for å sikre det.

Norges Bandyforbund har bestemt et ekstra smitteverntiltak i forbindelse med Vikingen:
Alle utøvere og ledere knyttet til denne samlingen må medbringe en negativ PCR-test (der det ikke er mulig, kan hurtigtest aksepteres) som er maksimalt 48 timer gammel før inntreden i «samlingsbobla». Alle deltakerne må ved hjemkomst, før deltakelse i aktivitet med lokal klubb, foreta en ny hurtigtest. Erfaringene ved denne samlingen vil bli en del av forbundets videre arbeid med smittevern.

  • Utøvere må fremvise negativ test før inngang til samlingen.

De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning gjelder ALLTID:

  • Om du føler deg syk – hold deg hjemme!
  • God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp
  • Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp
Utøveravtalen

De store særforbundene i norsk idrett har samarbeidet om en felles mal for utøveravtaler for idrettene. Det har vært viktig at forbund og utøvere får klare rammer å forholde seg til. Norges Bandyforbund har deltatt i denne prosessen og har nå tilpasset utøveravtalen til innebandy.

Ved deltakelse på landslagsaktivitet anses avtalen som akseptert.

Kurs for landslagene

For alle utøvere og landslagsledelse:
Vi setter nå krav til at alle involverte i landslag skal ha gjennomført to kurs med e-læring, for å kunne delta på landslagsaktivitet. For alle som allerede har gjennomført Ren Utøver, vil det kun være behov for å laste opp diplomet i kurset listet nedenfor, med alle 7 modulene, som kreves for å få det kurset godkjent. Det andre kurset vil legge seg til automatisk etter at det er gjennomført og er godkjent.

For å logge inn, må man ha verifisert en bruker av min idrett. Har man ikke det må man trykke på ny bruker.

Her er kurset for innebandylandslagenehttps://ekurs.nif.no/course/view.php?id=737

Hva er målsettingen med Vikingen?

For å kvalitetsikre og skape en internasjonal forståelse av landslagsvirksomheten i innebandy innføres Vikingen på alle våre landslag. Vi har analysert hva de nasjonene som presterer best gjør, og sammenligner det med hva vi gjennomfører og ikke. Gjennom analyser og sammenlignbare data fra våre konkurrenter har testing av utøvere blitt et av flere tiltak vi må sette i system.

Vikingen tar for seg en av de fire grunnleggende ferdighetene – den fysiske kapasiteten til utøveren. Hensikten med Vikingen er å evaluere de fysiske ferdighetene en utøver trenger for å prestere på internasjonalt toppnivå i innebandy.

– Den skal bære preg av en konkurranse.
– Prestisje å være best trent.
– Sette fokus på generell allsidig grunntrening for utøvere.
– Skape motivasjon for trening.
– Muliggjøre feedback for lengre og kortsiktige mål.
– Historikk i form av rekorder og resultater.
– På enkeltøvelser og total poengsum.
– Vi trener for å nå et mål.

Målgruppa for Vikingen er spillere tilknyttet innebandylandslagene U-19 og senior.
Vikingen tar ca 4 timer å gjennomføre, utøveren kommer ferdig oppvarmet.

Testen består av 8 øvelser, som gjennomføres i en gitt rekkefølge:
– Beep-test
– Hexagonal Obstacle
– Stille lengde
– CMJ (a) spensttest
– 5 meter sprint
– 10 meter sprint
– Chins
– 90 sekunder kassehopp

Vinner av Vikingen er den utøveren med høyest total poengsum.
Det blir kåret en Viking for hvert av de fire landslagene.

Gjennomføring og poengberegning for Vikingen