5 spillere + målvakt:

 • Ingen av spillerne kan ha løst lisens for de to øverste divisjoner inneværende år. (elite og 1. divisjon).
 • Minst 33% av spillerne kan ikke ha løst lisens for 2 eller 3 divisjon inneværende år.
  • D.v.s. at f.eks 3 av 9 på et lag må være nye eller spille for et lag under 3 divisjon.
 • Det er lov å delta på første turnering uten medlemskap i klubb og uten å ha løst spillelisens. Man spiller på eget ansvar, så skadeforsikring bør tegnes. På spillerens andre turnering  medlemskap og en form for lisens være tegnet. Se link: https://bandyforbundet.no/sorost-bandyregion/?page_id=1029
 • Er man ikke tilknyttet en klubb, kan medlemsskap til Nedre Glomma IBK tegnes for kr 50.-
 • Det spilles med løpende tid fra 1X15 til 1X20 minutter ut ifra antall påmeldte lag.
 • I finalene er 2 siste minutter effektiv tid. Ved uavgjort etter full tid blir det straffer.
  • Best av 3, deretter første straffe vinner.
 • Alle spillere på ett lag skal ha samme farge på overdel.
 • Ved samme farge skal bortelag benytte overtrekk.
 • Finale hver gang, alle får poeng for å delta (stigende). Poengene følger laget gjennom sesongen og er avgjørende for beste lag gjennom sesongen.