Foto: Børge Andreassen

Respekt for spillet: Hvordan ta vare på spillere og dommere?

Vi ønsker alle at spillere og dommere skal få gode idrettsopplevelser. Her er noen refleksjoner rundt dette og hva vi som klubb, foreldre og lagledere kan gjøre for å nå målet.

Vi har i det sist dessverre mottatt flere og flere meldinger om publikum og lagledere som kjefter på spillere og dommere. Det er spesielt urovekkende at voksne lar sin frustrasjon gå utover aldersbestemte spillere og dommere. Slik skal vi ikke ha det!

Voksne blir noen ganger sinte og kommer med utbrudd når de opplever urett mot sitt barn. Det gjør det på ingen måte greit å kjefte på andre sine barn.

De fleste voksne vil nok tenke at dette gjelder noen andre. Ingen foreldre kommer inn i hall med ambisjoner om å ødelegge opplevelser og idrettsgleden til barna, men likevel skjer det, og det skjer alt for ofte. Her trengs det en bevisstgjøring rundt hva som sies og gjøres og det må tas tak i nå.

  • Hvordan hadde du opplevd det om det stod voksne og klaget på avgjørelser, når barnet ditt var litt nervøs og skulle dømme sin første kamp? Heldigvis kjefter svært sjeldent foreldrene til dommerne på spillerne hver gang det slås en feilpasning. La det være gjensidig og respekter hverandre.
  • Er du publikum, hold deg på tribunen og støtt ditt lag. Husk at alt du sier og gjør som publikum, skal gjenspeile hvordan du vil andre skal henvende seg til ditt barn.
  • Om du opplever urett mot ditt barn, er ALDRI løsningen og la det gå utover andre sine barn.
  • Vi har få dommere. Du skal ikke bidra til at vi blir enda færre. Det kan være vanskelig å dømme kamper og det trengs erfaring for å bli god. Støtt opp om dommerne slik at de ikke gir seg mens de enda er i en utviklingsfase.

Hva gjør vi nå?

  • Vi ber arrangørklubbene ta ansvar for arrangementet og skape trygge rammer for dommere og alle spillere. Oppleves det kjefting fra tribunen ber vi arrangørklubben om å fjerne vedkommende fra hallen.
  • Vi kommer til å be dommerne om å stoppe kamper der publikum eller lagledere ikke oppfører seg. De vil da ta kontakt med arrangørklubb for å få de det gjelder ut av hallen. Kampen settes først i gang når det anses som rammene er trygge for dommere og alle spillere.

God oppførsel

Støtt ditt lag.

Positivt engasjement.

Applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter.

Vis god sportsånd, respekter regler og støtt dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger, selv om du har andre oppfatninger eller er uenig.

Husk at alt du kommuniserer skal være noe du vil at andre voksne skal kunne si til ditt barn.

Dårlig oppførsel

Husk at å støtte ditt lag, ikke er det samme som å rakke med på motstandere eller dommere.

Ikke kjeft på dommerne. Ingen dommere er noensinne blitt kjeftet til å bli bedre dommere. Med mindre du er en offisiell dommerobservatør på oppdrag, skal du heller ikke prøve å veilede dommere, selv om du mener det godt.

Publikum skal holde seg på tribunen og skal ikke under noen omstendigheter ned på banen for å veilede dommerne.

Ikke kjeft på motspillere. Du hadde sikkert ikke likt at voksne stod på tribunen eller laglederbenken og kjeftet på ditt barn. Det er dommernes oppgave å lede kampen. Husk og respekter avgjørelser selv om du er uenig.

Ikke kom med tips og råd til dommerne som publikum, selv om det er godt ment. Det er ikke publikum sin oppgave og det skaper ikke en god og trygg opplevelse for dommere.

Se gjennom bildene. Hvem er du og hvem ønsker du å være?