Langtidsplanen ble vedtatt på regionstinget i 2017.

Langtidsplanen bygger på strategiplanen til Norges Bandyforbund. Regionens LTP vil bli oppdatert når NBF har oppdatert sin plan i løpet av 2021.

 

Sponsor site