Styrke tillitsvalgte

Flere ansatte / administrasjon

Flere innebandyfolk i politiske verv

Styrke tillitsvalgte
Flere ansatte/administrasjon
Flere innebandyfolk i politiske verv