Blå løype
33 % bane - 100 % innebandy
Turneringsinnebandy for ungdom

BLÅ LØYPE – INNEBANDY FOR UNGDOM PÅ LITEN BANE

Med mindre baner, små mål og færre spillere øker spillerinvolveringen og terskelen for å delta senkes.

Blå løype er et konkurransetilbudet for barn født i 2004 og 2011. Her spiller man på liten bane i et turneringsformat. Målet er å senke terskelen for deltakelse i konkurranseaktivitet i innebandy.


– Man kan delta på Blå løype i tillegg til Weekend League
– Man kan også delta på Blå løype som et tillegg til det ordinære seriespillet for ungdom
– Man kan selvfølgelig bare være med på Blå løype

Blå løype arrangeres som enkeltstående turneringer på en helgedag i måneden i løpet av sesongen med påmelding en uke i forveien. Man stemmer selv hvilke – og hvor mange – turneringer man ønsker å være med på.

Turneringene spilles på små baner uten målvakt og med små mål. Det betyr kun tre spillere på banen for hvert lag om gangen. Man kan ha med så mange innbyttere man måtte ønske pr. lag.

Vi vet det er en god del klubber med et for lite antall ungdommer i klubben til å stille lag i det ordinære seriespillet på ordinær banestørrelse. Likefullt savnes det et kamptilbud for ungdom som ønsker å spille innebandykamper. Å rekruttere målvakter også utfordrende for mange. Samtidig ser vi at mange nye klubber finner det utfordrende å forplikte seg til å delta en hel sesong i et seriespill i oppstarten av en treningsgruppe. Ved å innføre dette aktivitetstilbudet tror vi at vi imøtekommer mange av disse utfordringene og derav legger til rette for mer innebandyaktivitet.

Blå løype vil være et aktivitetstilbud på siden av seriespillet for ungdom. Ingen klubber eller lag vil bli tvunget til å delta på blå løype, og innføring av dette tilbudet vil heller ikke endre på det ordinære tilbudet som mange kjenner godt fra før. Hovedmålet med dette nye tilbudet er å muliggjøre innebandyaktivitet for enda flere enn i dag – noe som er i tråd med hovedmålet til Norges Bandyforbund. Vi tror også at tilbudet kan være et fint tilleggstilbud for klubber som allerede i dag deltar i ungdomsseriene, og som fremdeles rekrutterer inn ungdommer uten så god kjennskap til innebandy fra før. Samtidig vil det også være mulig å melde på lag/deler av lag som deltar i det ordinære seriespillet. Å spille på liten bane gir mer ballkontakt og høyere spillerinvolvering enn på en større bane hvor avstanden både til ball og motspillere vil være stor mesteparten av tiden.

Sist sesong innførte man dette aktivitetstilbudet i Innlandet Bandyregion – med stor suksess. Kommende sesong følger flere andre regioner i Norge på. Spill på liten bane er for lengst etablert som et naturlig aktivitetstilbud i flere andre land, og gir innebandyen enda bedre muligheter til å nå ut til flere.

Kampoppsett 2023/24

Informasjon og spilledatoer vil komme utover våren…

Informasjon sesongen 2023/24
Turneringsdatoer 2023/24
DatoStedPåmeldingsfrist
21. oktoberTOBB-hallen
5. novemberLeangen Bydelshall A
9. desemberKlæbuhallen
6. januarTOBB-hallen
4. februar Åsveihallen
10. marsLeangen Bydelshall
13. aprilTOB-hallen
*Spillere som kun deltar i blå løype løser lisenstypen «småbanespill, 3 mot 3»)
Blå løype 2023/24
 • Arrangeres som enkeltstående turneringer gjennom sesongen
 • Forenklet elektronisk kampskjema (Turneringsadmin)
 • Kampene spilles over 1×15 minutter (maks)
 • Kampene har løpende tid
 • Det er 5 minutter mellom kampene.
 • Tiden starter på oppsatt tid og det er lagenes ansvar å være klare
 • En spiller kan ikke delta på flere en ett lag per turnering
 • Det anbefales 4-6 spillere per lag
 • Kampene ledes av en utdannet dommer
 • Pris per deltagende lag er kroner 700 per runde, og man melder seg på til hver enkelt runde. Dette er inkludert dommeravgifter
 • Justeringer i opplegget vil kunne bli gjort i løpet av sesongen ved behov
Spilleregler for småbanespill
Tillegg, spilleregler Blå løype

Følgende tillegg til spillereglene benyttes i blå løype (oppdatert 30.9.22)

1) Bruk sunn fornuft og godt humør. Vær klar over at disse reglene er et forenklet sammendrag, og at det kan oppstå situasjoner som blir dekket av innebandyens øvrige spilleregler. Lytt derfor til dommerens anvisninger.
2) Det er ikke tillatt å slå på, holde, dytte, sparke eller takle en motspiller eller motspillerens kølle.
3) Ballen kan ikke slås eller sparkes når den befinner seg over knehøyde.
4) Det er ikke tillatt å spille ballen med arm, hånd eller hode.
5) Man må være oppreist eller maks ha et kne i bakken i det man spiller/stopper ballen.
6) Det er ikke tillatt å delta i spillet uten kølle. (Mistes den må den plukkes opp før man kan fortsette)
7) Det tillates ikke å spille ballen mens man oppholder seg i, eller løper gjennom, målgården. Kølla kan likevel brukes innenfor dette området, så fremt man befinner seg utenfor med beina.
8) Ved frislag skal forsvarerne være minst 3 meter unna ballen. (Men en angriper behøver ikke vente på dette. Ballen kan spilles igjen så snart den ligger på riktig sted.)
9) Innbytter må foregå i lagets innbyttesone. En spiller må være på vei over vantet før en annen kan gå inn på banen. Man kan gjøre så mange bytter man vil og når man vil. (Men kampen vil fortsette til tross for at bytting foregår
10) I stedet for utvisninger gis det straffeslag. (Merk: alvorlige forseelser kan likevel medføre utvisning/bortvisning) Straffeslaget tas som et skudd fra midtpunktet uten forsvarere på banen. Etter at straffen er utført starter spillet opp igjen med en duell på midtpunktet.