Blå løype
33 % bane - 100 % innebandy
Turneringsinnebandy for ungdom

BLÅ LØYPE – INNEBANDY FOR UNGDOM PÅ LITEN BANE

Med mindre baner, små mål og færre spillere øker spillerinvolveringen og terskelen for å delta senkes.

Blå løype er et nytt konkurransekonsept vi lanserer i Trøndelag for ungdom fra og med sesongen 2022/23. Målet med blå løype er å senke terskelen for deltakelse i konkurranseaktivitet i innebandy.

Blå løype arrangeres som enkeltstående turneringer på en helgedag i måneden i løpet av sesongen med påmelding en uke i forveien. Man stemmer selv hvilke – og hvor mange – turneringer man ønsker å være med på.

Turneringene spilles på små baner uten målvakt og med små mål. Det betyr kun tre spillere på banen for hvert lag om gangen. Man kan ha med så mange innbyttere man måtte ønske pr. lag.

Vi vet det er en god del klubber med et for lite antall ungdommer i klubben til å stille lag i det ordinære seriespillet på ordinær banestørrelse. Likefullt savnes det et kamptilbud for ungdom som ønsker å spille innebandykamper. Å rekruttere målvakter også utfordrende for mange. Samtidig ser vi at mange nye klubber finner det utfordrende å forplikte seg til å delta en hel sesong i et seriespill i oppstarten av en treningsgruppe. Ved å innføre dette aktivitetstilbudet tror vi at vi imøtekommer mange av disse utfordringene og derav legger til rette for mer innebandyaktivitet.

Blå løype vil være et aktivitetstilbud på siden av seriespillet for ungdom. Ingen klubber eller lag vil bli tvunget til å delta på blå løype, og innføring av dette tilbudet vil heller ikke endre på det ordinære tilbudet som mange kjenner godt fra før. Hovedmålet med dette nye tilbudet er å muliggjøre innebandyaktivitet for enda flere enn i dag – noe som er i tråd med hovedmålet til Norges Bandyforbund. Vi tror også at tilbudet kan være et fint tilleggstilbud for klubber som allerede i dag deltar i ungdomsseriene, og som fremdeles rekrutterer inn ungdommer uten så god kjennskap til innebandy fra før. Samtidig vil det også være mulig å melde på lag/deler av lag som deltar i det ordinære seriespillet. Å spille på liten bane gir mer ballkontakt og høyere spillerinvolvering enn på en større bane hvor avstanden både til ball og motspillere vil være stor mesteparten av tiden.

Det har innført dette aktivitetstilbudet foregående sesong i Innlandet Bandyregion – med stor suksess. Kommende sesong følger flere andre regioner i Norge på. Spill på liten bane er for lengst etablert som et naturlig aktivitetstilbud i flere andre land, og gir innebandyen enda bedre muligheter til å nå ut til flere.

Informasjon sesongen 2022/23
Turneringsdatoer 2022/23
DatoStedPåmeldingsfrist
23. oktoberByåsen vgs.
13. novemberLadehallen
17. desemberTOBB-hallen, Sjetne
21. januarLeangen Bydelshall A
11. februarTanemshallen
25. marsByåsen vgs.
Informasjon om spillerlisens vil komme i aug/sept. 2022
Blå løype 2022/23
 • Arrangeres som enkeltstående turneringer gjennom sesongen
 • Forenklet elektronisk kampskjema (Turneringsadmin)
 • Kampene spilles over 1×15 minutter (maks)
 • Kampene har løpende tid
 • Det er 5 minutter mellom kampene.
 • Tiden starter på oppsatt tid og det er lagenes ansvar å være klare
 • En spiller kan ikke delta på flere en ett lag per turnering
 • Det anbefales 4-6 spillere per lag
 • Kampene ledes av en utdannet dommer
 • Pris per deltagende lag er kroner 700 per runde, og man melder seg på til hver enkelt runde. Dette er inkludert dommeravgifter
 • Justeringer i opplegget vil kunne bli gjort i løpet av sesongen ved behov
Spilleregler for småbanespill
Tillegg, spilleregler Blå løype
 1. All utvisningstid halveres
 2. Ved idømmelse av lagstraff skal denne sones på vanlig måte
 3. Ved idømmelse av lagstraff til lag som allerede soner en lagstraff får det ikke-feilende lag sette inn en ekstra spiller på banen. Denne skal forlate banen når den første idømte lagstraffen er ferdigsonet
 4. Soner lagene like mange lagstraffer spilles det med det antall spillere på banen som er resterende – minimum 2 mot 2
 5. Dommer skal sammen med sekretariat sørge for at utvisninger sones og avsluttes på en korrekt måte.
 6. Dersom det merkes målgård kan ingen spillere ha plassert sin kropp i målgården og samtidig spille ballen. Dersom det ikke merkes opp målgård er det opp til dommere å vurdere hvor grensene for en tenkt målgård er.